Assisterende Direktør IKT Produksjon

Sykehuspartner HF er Nordens største leverandør av fellestjenester til sykehus. Vi leverer IKT-, prosjekt-, lønns- og personaltjenester til sykehusene i Helse Sør-Øst. Vi forvalter og drifter et av Nord-Europas største og mest avanserte IKT-miljøer med over 70.000 brukere og ulike sentrale og lokale IKT-løsninger som understøtter et mangfold av arbeidsprosesser i pasientbehandlingen. Helseteknologi er i rivende utvikling og er meget sentralt for en bærekraftig spesialisthelsetjeneste. Sykehuspartner har ca. 1400 ansatte og har hovedkontor i Drammen, samt avdelingskontorer i Oslo, Grimstad, Porsgrunn, Østfold og Innlandet.

 

Sykehuspartner – en partner for helsetjenester i utvikling.


Vil du jobbe med IKT og samarbeide med helsesektoren om morgendagens livsviktige ikt-systemer for sykehusene i en av Norges største IKT-bedrifter? Da bør du lese videre!

Som assisterende direktør VO Produksjon IKT (COO) vil du ha ansvar for å følge opp at virksomhetsområdet på en mest mulig effektiv måte drifter og forvalter samfunnskritiske IKT-løsninger i et selskap som har som mål å være best på helseteknologi.

Videre vil du ha ansvaret for løpende dag-til-dag produksjonsoppfølging. Stillingen innebærer et helhetlig ansvar for prioritering av kapasitet og overordnet ressursstyring i produksjonsapparatet i VO Produksjon IKT, for å sikre best mulig utnyttelse av kapasitet og kompetanse. Rollen vil videre ha ansvaret for å eie og drive løpende forbedringsaktiviteter innenfor produksjonsapparatet og bidra til å sikre den strategiske virksomhetsutviklingen.
Assisterende direktør VO Produksjon IKT fungerer som stedfortreder for VO-direktør i møter knyttet til produksjon og leveranser som virksomhetsområdet har ansvaret for. Stillingen rapporterer til direktør VO Produksjon IKT og inngår i hans ledergruppe.

Virksomhetsområdet Produksjon IKT er det største virksomhetsområdet i Sykehuspartner og har ansvaret for å drifte, vedlikeholde og forvalte tjenestekomponenter i henhold til avtalte tjenestenivåer mest mulig kostnadseffektivt. Viktige aspekter i dette arbeidet er å identifisere og allokere ressurser for drift og vedlikehold av systemer og internt levert infrastruktur, rette feil som oppstår og etablere forbedringsinitiativer i den tekniske driften. Videre er virksomhetsområdets ansvar å drive daglig drift, overvåking, operativ beredskap, vedlikehold og optimalisering av driften. Produksjon IKT består av ca. 650 medarbeidere.
Sykehuspartner skal sørge for at utstyr og informasjon som helsepersonell og pasienter er avhengige av er tilgjengelig og fungerer som det skal.

Vi tilbyr

En utfordrende stilling i et meget spennende fagmiljø med høy kompetanse
Interessante, utviklende og varierte arbeidsoppgaver
Gode forsikrings- og pensjonsvilkår
Fleksible arbeidstidsordninger

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlista. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli informert, jf. offentlighetslovens §25.

Kvalifikasjoner

Utdannelse på universitets-/høyskolenivå
Operativ ledererfaring fra store, komplekse IT-organisasjoner
Erfaring med prosjekt- og endringsledelse
Erfaring med strategiutvikling og –implementering, kontinuerlig forbedring og LEAN
Erfaring med håndtering av kravstore og komplekse miljøer, både internt og eksternt
Erfaring med applikasjonsutvikling og -forvaltning, porteføljestyring og leverandørstyring

Personlige egenskaper

Analytisk, systematisk og strukturert
Løsnings-, forbedrings- og handlingsorientert
Stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner
Sterk på relasjonsbygging internt og eksternt
Evne til å utfordre etablerte fagmiljøer på en konstruktiv måte
Evne til å raskt tilegne seg god oversikt over et bredt og komplekst fagområde

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 30.09.2018

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:

Hoffsveien 1d
0275 Oslo

Kontaktperson:
Olav Storli Ulvund
olav.storli.ulvund@sykehuspartner.no

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler