Leder Prosess- og tjenesteforbedring, Oslo

Skatteetatens samfunnsoppdrag er å sikre det finansielle hovedgrunnlaget for offentlig sektor i Norge. Nå omorganiserer vi for å møte stadig raskere endringer i samfunnet. Den nye organisasjonen består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 700 ansatte. Vil du være med å bringe etaten videre?

Brukerdialog vil ha ansvaret for alle publikumstjenester som skattemelding, skatteoppgjør og skattekort. Divisjonen skal forvalte og utvikle ordningene knyttet til skatt og avgift, og utvikle etatens dialog med brukerne. Brukerdialog skal være en pådriver i etatens arbeid med å digitalisere, effektivisere og forenkle tjenester for brukerne. Divisjonen har rundt 2000 årsverk og er etatens største enhet.

Vil du være med å utvikle Skatteetaten og være en pådriver i endringsarbeidet i Brukerdialog?

Gruppen for Prosess- og tjenesteforbedring vil ha ansvar for å drive helhetlig endring for hele divisjonen. Strategisk skal arbeidet styres utfra etatens og divisjonens prioriteringer. Gruppen vil ha inngående kjennskap til skatteetatens prosesser og tjenester, og høy kompetanse bl.a. innen lean metodikk, prosesskartlegging og brukerreiser. Medarbeiderne vil primært ha arbeidssted i Oslo.

Vi søker etter deg som vil være en energisk, samlende og resultatorientert leder for gruppen. Du vil få en viktig rolle i vårt arbeid med å videreutvikle avdelingen sitt arbeid både strategisk og operativt. Du vil rapportere til avdelingsdirektør Forbedring.

Vi søker deg som ønsker å bidra til den spennende endringsreisen som Skatteetaten står foran. Vi er en stor etat hvor våre ledere må evne å tenke helhetlig og trives med å samarbeide på tvers av ulike fagmiljø. Ledere i Skatteetaten motiveres av å være i en lederrolle, ønsker å bruke tid på lederskap og er villige til å utvikle eget lederskap.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
utfordrende oppgaver og store fagmiljø
kompetanseutvikling
fleksitid og betalt overtid
trening i arbeidstiden
medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger.

Stillingen lønnes som underdirektør (kode 1059), fra kr 600 000 – kr 770 000 avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Generelt:
Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Kvalifikasjoner

høyere utdanning på masternivå, relevant erfaring fra tilsvarende arbeid kan kompensere for kravet til utdanning
relevant erfaring fra fagområdet du skal lede
ledererfaring er en fordel, fortrinnsvis fra kunnskapsmiljøer
kunnskap innen skatte- og avgiftsområdet er en fordel
erfaring fra omstillingsprosesser er en fordel, og da gjerne fra større virksomheter
har god forståelse for samfunnsutviklingen og potensiale for digitalisering
har god virksomhetsforståelse, og forståelse av brukernes behov

Personlige egenskaper

du er nyskapende
har strategisk blikk og helhetsforståelse
har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og har evne til å skape engasjement
interessert i mennesker og evner å tilrettelegge for ulike behov
er endringsorientert og tilpasningsdyktig i forhold til etatens skiftende rammevilkår
personlig egnethet blir særlig vektlagt

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 20.09.2018

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:

Fredrik Selmers vei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Trude Husevåg
Tlf: 92 44 01 87

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler