Ledig vikariat som rådgiver/seniorrådgiver (jurist) i Bosettings- og kvalifiseringsavdelingen

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er et direktorat underlagt Kunnskapsdepartementet (KD). IMDi er et gjennomføringsorgan for integreringspolitikken, og skal som forvaltningsorgan og kompetansesenter styrke kommunenes, sektormyndighetenes og andre samarbeidspartneres kunnskap og kompetanse om integrering og mangfold, slik at kommuners og sektorers samfunnsoppdrag kan utføres best mulig. Direktoratets hovedarbeidsområder er bosetting av nyankomne med flyktningbakgrunn og oppfølging av introduksjonsloven, bidra til økt sysselsetting blant personer med innvandrerbakgrunn, dialog med minoritetsbefolkningen, tilrettelegging av offentlige tjenester, forebygging av tvangsekteskap, kunnskapsutvikling og -formidling. IMDi er nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor.
IMDi har omlag 240 ansatte fordelt på kontorer i Narvik, Trondheim, Gjøvik, Bergen, Kristiansand og Oslo. Ca. 30 prosent av IMDis ansatte har innvandrerbakgrun
n. Direktoratet har i 2018 ca. 240,5 millioner kroner i driftsbudsjett og forvalter omtrent 16,9 milliarder kroner i tilskuddsmidler.

IMDi ønsker å gjenspeile mangfoldet i samfunnet, og det er et personalpolitisk mål å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. IMDi oppfordrer kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss uten hensyn til etnisitet, religion, kjønn, alder, seksuell orientering og funksjonsevne.
IMDi er en IA-virksomhet, som innebærer at både arbeidsgiver og de ansatte forplikter seg til systematisk samarbeid for å oppnå mer inkluderende arbeidsplasser.

I samsvar med Offentleglova kan en søker offentliggjøres på søkerliste selv om han/hun har bedt om at søknaden behandles konfidensielt. Vedkommende vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.

Det utlyste vikariatet er i Bosettings- og kvalifiseringsavdelingen og har arbeidssted i Oslo. Avdelingen har tre seksjoner, Bosetting- og tidlig innsatsseksjonen, Kvalifisering- og arbeidslivsseksjonen og Tolkeseksjonen. Vi trenger nå engasjert innsats fra en medarbeider (jurist) som rådgiver/seniorrådgiver i et ni måneders vikariat for en av våre medarbeidere som skal ha svangerskapspermisjon. Stillingen vil være underlagt Kvalifisering- og arbeidslivsseksjonen. Det er ønskelig med rask tiltredelse i 2018.

Vi tilbyr

Lønn i henhold til statens regulativ som rådgiver stillingskode 1434 (kr.416600-611700) / seniorrådgiver stillingskode 1364 (kr. 517700-792700)
Fleksibel arbeidstid
IMDi har avtale om inkluderende arbeidsliv(IA)
Medlemskap i Statens pensjonskasse
Godt faglig og flerkulturelt arbeidsmiljø

Kvalifikasjoner

Master i rettsvitenskap
Arbeidserfaring fra offentlig forvaltning
Meget gode formuleringsevner, både skriftlig og muntlig
Det er ønskelig med kjennskap til introduksjonsloven og rettsområder med grenseflater til introduksjonsloven, herunder særlig utlendingsloven, opplæringsloven, sosialtjenesteloven og folketrygdloven. Videre er det ønskelig med kjennskap til personvernlovgivningen og forvaltningsrett
Det er ønskelig med erfaring med digitaliseringsarbeid og/ eller forvaltning av digitale systemer
Gode digitale ferdigheter, som innebærer god evne til å sette seg inn i og anvende digitale verktøy som en del av arbeidet, vil bli vektlagt

Personlige egenskaper

Gode samarbeidsevner
Analytisk og strukturert
Evne til å jobbe selvstendig og løsningsorientert
Evne og vilje til å arbeide fleksibelt innenfor ulike oppgaveområder
Stor arbeidskapasitet og evne til å levere innen korte tidsfrister

Stillingsbrøk

100

Ønsket utdanningstittel

Master i rettsvitenskap

Søknadsfrist: 24.09.2018

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:

Tollbugata 20
0152 Oslo

Kontaktperson:
Anders Fyhn
Tlf: 41930165

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler