Løsningsarkitekt / løsningsdesigner

Sykehuspartner HF er Nordens største leverandør av fellestjenester til sykehus. Vi leverer IKT-, prosjekt-, lønns- og personaltjenester til sykehusene i Helse Sør-Øst. Vi forvalter og drifter et av Nord-Europas største og mest avanserte IKT-miljøer med over 70.000 brukere og ulike sentrale og lokale IKT-løsninger som understøtter et mangfold av arbeidsprosesser i pasientbehandlingen. Helseteknologi er i rivende utvikling og er meget sentralt for en bærekraftig spesialisthelsetjeneste. Sykehuspartner har ca. 1400 ansatte og har hovedkontor i Drammen, samt avdelingskontorer i Oslo, Grimstad, Porsgrunn, Østfold og Innlandet.

 

Sykehuspartner – en partner for helsetjenester i utvikling.


Avdeling Arkitektur og design har ansvar for overordnet bruk av teknologi og utarbeidelse av løsningsarkitektur i henhold til TOGAF og tjeneste- og komponentdesign i henhold til ITIL service design. I Helse Sør-Øst er det et stort mangfold av systemer fra store kliniske applikasjoner brukt av alle sykehus til mindre spesialistsystemer for den enkelte avdeling, og det baseres på et bredt spekter av teknologier i rask utvikling.

Avdelingen består av tre seksjoner med til sammen ca 30 medarbeidere med både generalister og spesialister. I seksjon Tjenestedesign utvikles helhetlige løsningsarkitekturer/-design for IKT-tjenester til sykehusene. Seksjonen skal nå styrkes med flere ansatte, og vi søker de som vil utgjøre en forskjell for "livsviktig IKT".

Vi tilbyr

Faglige meget spennende oppgaver i en bransje med avansert bruk av IKT
Fleksibilitet i arbeidssituasjonen for den ansvarsbevisste
Lønn etter kvalifikasjoner
Et godt sosialt arbeidsmiljø og aktiv bedriftsidrett


Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlista. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli informert, jf. offentlighetslovens §25.

Kvalifikasjoner

IKT-rettet utdanning på universitet/høyskole, evt tilsvarende realkompetanse
God forståelse av tekniske løsninger og evne til sette sammen teknologikomponenter i hht våre referansearkitekturer og retningslinjer
Forstå og kunne bruke TOGAF-og ITIL-rammeverket
Erfaring fra IKT løsning/arkitektur arbeid
Erfaring som IKT konsulent/rådgiver i større virksomhet kan være en fordel

Personlige egenskaper

Systematisk og analytisk
Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner
Selvstendig og resultatorientert, også like å jobbe i team
Evne til å koordinere, ta ansvar og være pådriver
Å kunne ta fagansvar for et løsningsområde er en fordel
Motiveres av å jobbe med IKT i helsesektoren

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 30.09.2018

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Tjenestedesign
Hoffsveien 1D
0275 Oslo

Kontaktperson:
Patrik Myrvold
Tlf: +47 90194085

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler