Økonomisjef / Leder Business Controlling

Sykehuspartner HF er Nordens største leverandør av fellestjenester til sykehus. Vi leverer IKT-, prosjekt-, lønns- og personaltjenester til sykehusene i Helse Sør-Øst. Vi forvalter og drifter et av Nord-Europas største og mest avanserte IKT-miljøer med over 70.000 brukere og ulike sentrale og lokale IKT-løsninger som understøtter et mangfold av arbeidsprosesser i pasientbehandlingen. Helseteknologi er i rivende utvikling og er meget sentralt for en bærekraftig spesialisthelsetjeneste. Sykehuspartner har ca. 1400 ansatte og har hovedkontor i Drammen, samt avdelingskontorer i Oslo, Grimstad, Porsgrunn, Østfold og Innlandet.

 

Sykehuspartner – en partner for helsetjenester i utvikling.


Økonomifunksjonen i Sykehuspartner HF har som målsetting å sikre korrekt og tidsriktig finansiell rapportering (inkludert regnskap, budsjett, prognose og langtidsplan) til foretakets ledelse, eiere og driftsstyre, samt utarbeide grundige økonomiske analyser.
Som økonomisjef skal du, i samarbeid med økonomidirektøren, lede selskapets økonomiske forbedringsarbeid videre, sikre forsvarlig kontroll av formuesforvaltningen og de økonomiske midler som disponeres. Du vil få ansvar for, og lede en sentral controlleravdeling som leverer finansiell rapportering på tvers av alle virksomhetsområdene i Sykehuspartner HF.

Stillingen inngår i økonomiledergruppen.

Vi ønsker en pliktoppfyllende, initiativrik og selvstendig økonomisjef som evner å arbeide fokuserte og målrettet. Strukturelle og analytiske evner er en forutsetning for å fylle stillingen, og den som ansettes må være nøyaktig og grundig i arbeidsformen. Rette vedkommende bør ha god faglig forståelse knyttet til fagområdene internkontroll, prosjektregnskaper, virksomhetsrapportering og budsjettering og har minimum fem års relevant erfaring fra slikt arbeid. Søkeren bør fortrinnsvis være utdannet siviløkonom/MRR/MBA.
Arbeidssted vil være fordelt mellom Sykehuspartners lokaler på Skøyen og i Drammen.

Vi tilbyr

Et spennende og kompetent miljø hos Nordens største leverandør av fellestjenester mot Helse innen IKT, HR og Innkjøp
Fleksible arbeidstidsordninger
Gode pensjons- og forsikringsordninger
Godt og utfordrende fagmiljø

Kvalifikasjoner

God faglig forståelse knyttet til fagområdene:
Internkontroll
Prosjektregnskap
Virksomhetsrapportering og budsjettering
Økonomistyring

Personlige egenskaper

Analytisk og strukturert
Nøyaktig og grundig
Godt humør, men samtidig være utfordrende og ha evne til å stille vanskelige spørsmål
Evne til å motivere og lede ansatte
Gode kommunikasjons – og samarbeidsevner.
Evne til å se muligheter fremfor begrensninger
Personlig egnethet for stilingen vil bli vektlagt

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 23.09.2018

Arbeidsgiver:

Kontaktperson:
Atle Helle
Tlf: 91791820

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler