Rådgiver IKT-anskaffelser

Vil du jobbe med anskaffelser i et av Norges beste IKT-miljøer?

Skatteetaten har som mål å være ledende på anskaffelser i offentlig sektor. Etatens anskaffelser dekker et vidt område og omfatter blant annet leie av lokaler med tilhørende tjenester, administrative varer og tjenester, IKT-anskaffelser og konsulenttjenester. Totalt anskaffer Skatteetaten årlig varer og tjenester for ca. 1,8 mrd. kroner.

Anskaffelsesstaben har ansvaret for alle anskaffelser i Skatteetaten. Vi har et meget godt fagmiljø med 21 høyt kvalifiserte medarbeidere. Seksjonen jobber i tett samarbeid med fagsiden og strategiske beslutningstagere for sammen å løse etatens behov.

Skatteetaten har et stort IKT-miljø, med fokus på utvikling av nye og fremtidsrettede løsninger. Dette får vi til ved å føre strategisk dialog med leverandørmarkedet, hvor anskaffelsesstaben har en viktig rolle. Vi har en stor og spennende avtaleportefølje på IKT-området som omfatter blant annet utstyrsavtaler, lisensavtaler, drifts- og tjenesteavtaler samt større utviklingsprosjekter.

Vi er på jakt etter deg som har erfaring og kompetanse fra gjennomføring av IKT-anskaffelser. Du bør trives med å arbeide utadrettet da stillingen innebærer en del møtevirksomhet både internt og med eksterne leverandører.

Skatteetaten er i omstilling, noe som kan medføre endringer i organiseringen.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
utfordrende oppgaver og store fagmiljø
kompetanseutvikling
fleksitid og betalt overtid
trening i arbeidstiden
en raus personalpolitikk
medlemskap i Statens pensjonskasse som har en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som rådgiver (kode 1434), fra kr 580 000 – kr 680 000 avhengig av kompetanse og erfaring. De første 6 månedene regnes som prøvetid.

Generelt:
Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vi vil at skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kvalifikasjoner

høyere utdanning på masternivå, fortrinnsvis innenfor IKT, økonomi eller jus
god kjennskap til regelverk for offentlige anskaffelser

Det er ønskelig med:
erfaring med større IKT-anskaffelser
erfaring med kontraktsforvaltning
god kommersiell og strategisk kompetanse
god erfaring med leverandørdialog og gjennomføring av forhandlinger
god kunnskap og erfaring med standardavtaler innenfor IKT-området
erfaring med tjenestekontrakter (SaaS/PaaS) og kategoristyring

Personlige egenskaper

løsningsorientert
evne til å jobbe strukturert og selvstendig
gode samarbeidsegenskaper og evne til å tilegne deg og dele ny kompetanse
gode kommunikasjonsevner både muntlig og skriftlig

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 30.09.2018

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Skatteetatens IT- og servicepartner
Fredrik Selmers vei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Kristin Lyng
Tlf: 906 33 941

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler