Rådgiver

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er et direktorat underlagt Kunnskapsdepartementet (KD). IMDi er et gjennomføringsorgan for integreringspolitikken, og skal som forvaltningsorgan og kompetansesenter styrke kommunenes, sektormyndighetenes og andre samarbeidspartneres kunnskap og kompetanse om integrering og mangfold, slik at kommuners og sektorers samfunnsoppdrag kan utføres best mulig. Direktoratets hovedarbeidsområder er bosetting av nyankomne med flyktningbakgrunn og oppfølging av introduksjonsloven, bidra til økt sysselsetting blant personer med innvandrerbakgrunn, dialog med minoritetsbefolkningen, tilrettelegging av offentlige tjenester, forebygging av tvangsekteskap, kunnskapsutvikling og -formidling. IMDi er nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor.
IMDi har omlag 240 ansatte fordelt på kontorer i Narvik, Trondheim, Gjøvik, Bergen, Kristiansand og Oslo. Ca. 30 prosent av IMDis ansatte har innvandrerbakgrun
n. Direktoratet har i 2018 ca. 240,5 millioner kroner i driftsbudsjett og forvalter omtrent 16,9 milliarder kroner i tilskuddsmidler.

IMDi ønsker å gjenspeile mangfoldet i samfunnet, og det er et personalpolitisk mål å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. IMDi oppfordrer kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss uten hensyn til etnisitet, religion, kjønn, alder, seksuell orientering og funksjonsevne.
IMDi er en IA-virksomhet, som innebærer at både arbeidsgiver og de ansatte forplikter seg til systematisk samarbeid for å oppnå mer inkluderende arbeidsplasser.

I samsvar med Offentleglova kan en søker offentliggjøres på søkerliste selv om han/hun har bedt om at søknaden behandles konfidensielt. Vedkommende vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.

Vil du bidra til å iverksette og utforme integreringspolitikken?

IMDi har ledig midlertidig stilling som rådgiver i Bosettings- og kvalifiseringsavdelingen. Avdelingen har tre seksjoner; Bosetting- og tidlig innsatsseksjonen, Kvalifisering- og arbeidslivsseksjonen og Tolkeseksjonen. Avdelingen ivaretar et vidt spekter av oppdrag og oppgaver og har behov for en dyktig medarbeider som kan bistå avdelingsdirektøren administrativt og faglig. Vi ser etter en medarbeider med gode faglige og analytiske evner, og meget god struktur som kan bidra til ulike oppdrag, rapporteringer, analyser og administrative oppgaver. Den som tilsettes rapporterer direkte til avdelingsdirektøren. Det er ønskelig med rask tiltredelse i 2018.

Vi tilbyr

Varierte og stimulerende arbeidsdager i et fagmiljø i utvikling og innenfor et spennende fagfelt
Lønn i henhold til statens regulativ som rådgiver stillingskode 1434 (kr.416600-611700)
Fleksibel arbeidstid
IMDi har avtale om inkluderende arbeidsliv (IA)
Medlemskap i Statens pensjonskasse
Godt faglig og flerkulturelt arbeidsmiljø

Kvalifikasjoner

Høyere utdanning på masternivå innen samfunnsøkonomi, statsvitenskap, samfunnsvitenskap eller annen relevant utdanning der statistikk og analyse inngår. Relevant erfaring og utdanning på bachelornivå kan kompensere for manglende utdanning på masternivå.
Meget gode formulerings- og formidlingsevner, både skriftlig og muntlig, på norsk. Det er også ønskelig med tilsvarende på engelsk.
Kjennskap til samspillet mellom politikk og forvaltning
Forståelse av analyse og statistikk
Meget gode Excel-kunnskaper eller kunnskaper innenfor tilsvarende systemer
Gode digitale ferdigheter, som innebærer god evne til å sette seg inn i og anvende digitale verktøy som en del av arbeidet

Det er ønskelig med erfaring fra offentlig forvaltning
Det er ønskelig med erfaring med utarbeidelse av beslutningssaker og presentasjoner
Det er ønskelig med kjennskap til integreringsfeltet

Personlige egenskaper

Meget gode koordinerings- og samarbeidsevner
Stor grad av selvstendighet, men også fungere godt i team
Kreativ og initiativrik når det gjelder å finne frem til gode og effektive løsninger
Høy grad av struktur og gjennomføringsevne
Evne og vilje til å sette seg inn i, og arbeide fleksibelt innenfor ulike oppgaveområder
Stor arbeidskapasitet og evne til å levere innen korte tidsfrister

Søknadsfrist: 21.09.2018

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Bosetting- og kvalifiseringsavdelingen
Tollbugata 20
0152 Oslo

Kontaktperson:
Halwan Ibrahim
Tlf: (+47) 90545360

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler