Senior-/prosjektarkitekt

Midlertidig stiling som saksbehandler i enhet nord til utarbeidelse av tiltaksliste for offentlig rom i Nydalen

Avdelingens enhet Nord består av ni medarbeidere og en enhetsleder. Enheten har sine hovedoppgaver innenfor det geografiske området som strekker seg fra Marienlyst til Løren og fra Ullevål sykehus til Frysja.

Vi søker en dyktig og engasjert saksbehandler til å delta i utarbeidelsen av tiltaksliste for offentlig rom i Nydalen i tett dialog med andre etater som Eiendoms- og byfornyelsesetaten og Bymiljøetaten. Enheten har mange pågående plansaker i Nydalen. Vi har derfor startet et arbeid med en overordnet steds- og mulighetsanalyse for å kartlegge eksisterende byrom og møteplasser, og identifisere hvilket utdekket behov Nydalen har. Hensikten med tiltakslisten er å skaffe en oversikt over behov for oppgradering av eksisterende byrom, etablering av nye byrom og å kunne lage rekkefølgebestemmelser om disse tiltakene. Tiltakslisten skal legges ut til høring og oversendes til politisk behandling.

Dette er en midlertidig stilling på seks måneder. Det er en fordel med snarlig tiltredelse.

Vi tilbyr

Interessante faglige utfordringer
Godt arbeidsmiljø med trivelige og engasjerte kollegaer i et tverrfaglig miljø
Lyse lokaler i åpent kontorlandskap, sentralt i Oslo
Fleksitid
Treningsmuligheter i arbeidstiden, i organiserte grupper eller i eget treningsrom
Gode pensjons, låne- og forsikringsvilkår
For prosjektstilling: Lønnstrinn 40-47 som tilsvarer kr 532 400 til kr 605 400 pr. år
For seniorstilling: Lønnstrinn 49-54 som tilsvarer kr 628 200 til kr 689 400 pr. årPlan- og bygningsetaten ønsker mangfold og en jevn fordeling mellom kvinner og menn i alle stillingskategorier på arbeidsplassen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, seksuell orientering, funksjonshemming, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. Plan- og bygningsetaten er en IA-virksomhet, og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli ført opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil det i så tilfelle bli gitt varsel om.

Kvalifikasjoner

Høyere utdanning fra universitet/høyskole eller tilsvarende innenfor et av avdelingens fagområder: arkitekt, byplanlegger, urbanist, landskapsarkitekt, ingeniør eller samfunnsviter
Kjennskap til og interesse for byutvikling og utarbeidelse av byplangrep og stedsanalyser
Meget god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
Du behersker gjerne følgende programmer: Sketchup og Adobeprogrammene
For prosjektstilling: Kompetanse innenfor kommunal plansaksbehandling og forvaltning og kjennskap til plan- og bygningsloven er en fordel
For seniorstilling: Kompetanse innenfor kommunal plansaksbehandling og forvaltning med min 5 års relevant arbeidserfaring og kjennskap til plan- og bygningsloven er et krav.
Dokumenterte resultater og god relevant praksis kan oppveie for manglende formell utdanning

Personlige egenskaper

Evne til å gjøre gode faglige vurderinger
Selvstendig, strukturert og løsningsorientert
Systematisk og nøyaktig med evne til å organisere og planlegge eget arbeid
God prosessforståelse

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 30.09.2018

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Avdeling for områdeutvikling
Vahls gate 1
0102 Oslo

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler