Seniorarkitekt

Vi søker en engasjert medarbeider med arkitektur- og planfaglig kompetanse, som også er opptatt av byforming. Enhet Sør har sine hovedoppgaver i området fra Bryn i nord til kommunegrensen i sør. Oppgavene våre løses i spennet mellom innpassing av utbyggingsprosjekter i etablerte småskala- boligområder og store transformasjonsprosjekter som innebærer etablering av nye bymessige områder. Her er det viktig å ha forståelse for målsetningene for byutviklingen, og øye for detaljene som faktisk sikrer de ønskede kvalitetene. Det er dessuten viktig å bidra til fremdriften i reguleringsprosessene.

Ved eventuell intern ansettelse kan det bli ledig annen stilling. Stillingen vil ha tilnærmet likt innhold, men med noe variasjon i oppgavenes kompleksitet og i forventet grad av faglig selvstendighet. Kvalifikasjonskravene vil være de samme som til den utlyste stillingen.

Vi tilbyr

Interessante faglige utfordringer
Godt arbeidsmiljø med trivelige og engasjerte kollegaer i et tverrfaglig miljø
Lyse lokaler i åpent kontorlandskap, sentralt i Oslo
Gode pensjons, låne- og forsikringsvilkår
Fleksitid
Treningsmuligheter i arbeidstiden, i organiserte grupper eller i eget treningsrom
Lønnstrinn 49-54 som tilsvarer fra kr 628 200 til kr 689 400 pr. år

Plan- og bygningsetaten ønsker mangfold og en jevn fordeling mellom kvinner og menn i alle stillingskategorier på arbeidsplassen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, seksuell orientering, funksjonshemming, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. Plan- og bygningsetaten er en IA-virksomhet, og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli ført opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil det i så tilfelle bli gitt varsel om.

Kvalifikasjoner

Sivilarkitekt, landskapsarkitekt, arealplanlegger, samfunnsgeograf, eller samfunnsviter med plankompetanse. Annen planfaglig kompetanse kan også være aktuelt
God planfaglig kompetanse i kombinasjon med arkitektur- og byformkompetanse
God kjennskap til plan- og bygningsloven
Det er ønskelig med illustrasjonskompetanse
Erfaring med plan- og byggesaksbehandling tillegges vekt
Relevant erfaring fra offentlig og/eller privat virksomhet tillegges vekt
Det er ønskelig med 3+ års erfaring fra relevante fagområder

Personlige egenskaper

God skriftlig fremstillingsevne tillegges stor vekt på grunn av forventning om at du skal kunne arbeide med kompliserte plansaker
Serviceinnstilt og kundeorientert
Høy arbeidskapasitet
Selvstendig, strukturert og løsningsorientert
Effektiv og evne til å drive frem prosesser
Evne til å samarbeide og kommunisere godt med andre

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 30.09.2018

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Avdeling for områdeutvikling
Vahls gate 1
0102 Oslo

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler