Seniorrådgiver

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er et direktorat underlagt Kunnskapsdepartementet (KD). IMDi er et gjennomføringsorgan for integreringspolitikken, og skal som forvaltningsorgan og kompetansesenter styrke kommunenes, sektormyndighetenes og andre samarbeidspartneres kunnskap og kompetanse om integrering og mangfold, slik at kommuners og sektorers samfunnsoppdrag kan utføres best mulig. Direktoratets hovedarbeidsområder er bosetting av nyankomne med flyktningbakgrunn og oppfølging av introduksjonsloven, bidra til økt sysselsetting blant personer med innvandrerbakgrunn, dialog med minoritetsbefolkningen, tilrettelegging av offentlige tjenester, forebygging av tvangsekteskap, kunnskapsutvikling og -formidling. IMDi er nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor.
IMDi har omlag 240 ansatte fordelt på kontorer i Narvik, Trondheim, Gjøvik, Bergen, Kristiansand og Oslo. Ca. 30 prosent av IMDis ansatte har innvandrerbakgrun
n. Direktoratet har i 2018 ca. 240,5 millioner kroner i driftsbudsjett og forvalter omtrent 16,9 milliarder kroner i tilskuddsmidler.

IMDi ønsker å gjenspeile mangfoldet i samfunnet, og det er et personalpolitisk mål å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. IMDi oppfordrer kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss uten hensyn til etnisitet, religion, kjønn, alder, seksuell orientering og funksjonsevne.
IMDi er en IA-virksomhet, som innebærer at både arbeidsgiver og de ansatte forplikter seg til systematisk samarbeid for å oppnå mer inkluderende arbeidsplasser.

I samsvar med Offentleglova kan en søker offentliggjøres på søkerliste selv om han/hun har bedt om at søknaden behandles konfidensielt. Vedkommende vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.

Det er ledig fast stilling som seniorrådgiver for IMDis direktør. Vi er på jakt etter en medarbeider med god samfunnsforståelse, kunnskap om politiske prosesser, gode kommunikasjonsevner og innsikt i integreringsfeltet. Stillingen er organisatorisk plassert i direktørens stab, og rapporterer til direktør.

Du vil bidra med faglig og strategisk rådgivning knyttet til IMDis samfunnsoppdrag og virksomhet i en spennende og hektisk arbeidshverdag. Det stilles krav om å levere høy kvalitet innenfor knappe tidsfrister.

Vi tilbyr

Lønn i henhold til statens regulativ som seniorrådgiver stillingskode 1364, (kr. 512700-790100)
IMDi har avtale om inkluderende arbeidsliv (IA)
Fleksibel arbeidstid
Medlemskap i Statens pensjonskasse
Godt faglig og flerkulturelt arbeidsmiljø

Kvalifikasjoner

Relevant utdanning på minimum bachelornivå
Erfaring med å lage presentasjoner og skrive foredrag.
Gode formuleringsevner, muntlig og skriftlig
Erfaring fra arbeid med kommunikasjon og / eller journalistikk
Gode kunnskaper og erfaring med politiske prosesser og institusjoner
Forståelse for samspillet mellom politikk og forvaltning
Kunnskap om integreringsfeltet

Personlige egenskaper

Gode samarbeidsevner
Selvstendig, god gjennomføringsevne
God muntlig og skriftlig formidlingsevne
Stor arbeidskapasitet
Analytiske evner

Søknadsfrist: 20.09.2018

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Direktørens stab
Tollbugt 20
0152 Oslo

Kontaktperson:
Steinar Bakken
stb@imdi.no
Tlf: (+47) 91 34 49 60

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler