Siviløkonom/samfunnsøkonom/statsviter

Finansavdelingen samordner regjeringens arbeid med statsbudsjettet og forbereder avgjørelser i regjeringen. Statsrådene legger som hovedregel frem alle viktige saker for regjeringen. Finansavdelingen vurderer disse forslagene og gir faglige råd til finansministeren. Vi bidrar til at økonomiske konsekvenser av forslag er belyst når regjeringen fatter vedtak om statsbudsjettet, lovendringer og ny politikk. Vi har et sterkt fagmiljø og arbeider med dagsaktuelle saker av stor betydning for samfunnet.

 

Om stillingen

Finansavdelingen søker etter siviløkonom/samfunnsøkonom/statsviter (førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver). Du vil arbeide i en av budsjettseksjonene i avdelingen. En saksbehandler har normalt hovedansvar for alle saker under ett departement og vurderer økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser av nye forslag fra dette departementet. Du vil arbeide med budsjettforslag, strukturpolitiske forslag som departementene utreder over lengre tid og dagsaktuelle saker som er oppe til beslutning. Vi arbeider ofte med korte tidsfrister og mange saker samtidig. Du må kunne bruke din fagbakgrunn til raskt å sette deg inn i, vurdere og presentere komplekse saker klart og kortfattet. Du jobber selvstendig med sakene tilknyttet ditt ansvarsområde. Samtidig vil du samarbeide tett med dine kollegaer og nærmeste leder og få nødvendig oppfølging. Du vil tidlig få være med på å legge frem faglige råd i møter med politisk ledelse.

Utdanning

Det kreves gode karakterer fra høyere økonomisk eller annen samfunnsvitenskapelig utdanning på mastergradsnivå og innsikt i samfunnsøkonomiske problemstillinger.

Egenskaper og erfaring

 • Analytisk tenkning og evne til å sette seg raskt inn i kompliserte problemstillinger
 • Interesse for samfunnsspørsmål
 • God språklig fremstillingsevne og evne til å argumentere godt for faglige vurderinger både muntlig og skriftlig
 • Evne til å tenke kritisk og til kreativ problemløsning
 • Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide selvstendig
 • Høy arbeidskapasitet og evne til å trives i en travel hverdag med mange oppgaver og høye krav til nøyaktighet.

Til stilling som rådgiver/seniorrådgiver vil god kjennskap til sentralforvaltningen vektlegges. Erfaring fra statlig budsjettarbeid og økonomisk analyse vil telle positivt.

Vi tilbyr

 • Samfunnsnyttige arbeidsoppgaver i et stort fagmiljø
 • Faglig utvikling
 • Nærhet til politiske beslutninger
 • Et hyggelig og kunnskapsrikt arbeidsmiljø der man lærer mye
 • Betalt overtid

Lønn

Lønn kr 450.000 - 659.500,- pluss betalt overtid. Høyere lønn kan vurderes for særskilt kvalifiserte søkere.

Kontakt

Avdelingsdirektør Anders T. M. Knutsen, tlf. 22 24 43 01

Mangfoldet i samfunnet bør reflekteres blant FINs medarbeidere. Alle kvalifiserte søkere vil bli vurdert. Vi er en IA-bedrift, og i dette ligger det blant annet at vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det.

Finansdepartementet oppfordrer kandidatene til å søke stillingen elektronisk. Attester, karakterutskrifter og vedlegg må ettersendes dersom de ikke lastes opp elektronisk. Vi ønsker også å se vitnemål fra videregående skole. Merk konvolutten med referansenummeret til stillingen og send til Finansdepartementet, Finansavdelingen, Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo. Vi gjennomfører bakgrunnssjekk på kvalifiserte søkere før ansettelse.

Søknadsfrist: 30.09.2018

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Finansdepartementet

Kontaktperson:
Anders T. M. Knutsen, avdelingsdirektør
Tlf: 22 24 43 01

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler