Samverket − en velduftende suksess i Moss

Rikke og Einar slår opp noen av de populære brødene fra Samverket. Einar går i bakerlære og har praksis i 70 prosent stilling. Rikke jobber full tid som baker og smører. Begge trives godt og setter pris på at de lærer noe og kan utvikle seg.

Midt i sentrum av Moss ligger det en gammel bygård som oser av liv, aktivitet og ikke minst tilfredse folk i alle etasjer. De oser også av ferske bakervarer - og kundene strømmer på.

− Her i Samverket er vi ikke så opptatt av diagnoser, men av funksjon, sier daglig leder Elise Roos Mangrud. Hun mener at en av nøklene til et godt resultat, er å ha et bevisst forhold til hva de ulike delene en arbeidsprosess består i - og stykke opp arbeidet slik at det kan tilpasses den enkeltes ulike evner og behov.

Tre avdelinger

Samverket åpnet i februar 2018 og har normalt 23 ansatte, tre ordinære med ansvar for hver sin avdeling, resten er tilpassede arbeidsplasser. Men det merker man knapt nok, for her er det lite som skiller seg fra andre norske bedrifter.

              Navnet er en sammenskrivning av samvirke og verk, som i verksted. Og spiller også på plasseringen nær "Verket", det gamle området til Moss Jernverk, som nå utvikles til en ny bydel i sentrum.

              I kjelleren er det et bakeri som satser på økologiske bakevarer av høy kvalitet - med surdeig og urkorn. I andre etasje ligger avdelingen for redesign av gamle tekstiler. Og midt imellom - ut mot Torggata - ligger kafeen og butikken som ikke bare selger bakevarer og egenproduserte klær og tekstiler, men også snekkerprodukter og andre gaveartikler. Kafeen og bakervarene sikrer en jevn strøm av kunder.

 

Daglig leder Elise Roos Magrud foran noen av produktene som selges i butikken på Samverket. (Alle foto: Jahn-Arne Olsen)

Tydelig miljøprofil og høy kvalitet

Elise Roos Mangrud forteller at de brukte mye tid og krefter på å utvikle konseptet – med utgangspunkt i erfaringene fra andre deler av Personalpartners virksomhet. Personalpartner driver en stor bruktbutikk og har drevet både bokkafé og gavebutikk.

              − Ved etableringen av Samverket ønsket vi en bedrift med en tydelig miljøprofil og med mer hverdagshandel. Daglig brød gir oss mange faste kunder, og plasseringen midt i sentrum gjør oss til et godt møtested for folk i Moss.

              − Her møter vi byen befolkning, og de møter oss. Det gir en tilleggsverdi. Kundene synes det er hyggelig å komme hit og skryter både av produktene og servicen. Det inspirerer selvsagt oss ansatte. Og vi viser andre bedrifter hva som faktisk er mulig å få til.

              − Kvalitet er et annet stikkord, vi skal tilby topp produkter som kan konkurrere med andre tilsvarende virksomheter, sier hun. Noe som til fulle ble bekreftet da Samverket allerede etter ett års drift var en av 16 som ble nominert til Årets bakeri 2019 i regi av Baker- og konditorbransjens landsforening.

Ikke for alle, men noe for mange

Selv om det er høyt under taket på Samverket, er det ikke et sted som passer alle.

              − Vi er en arbeidsplass, understreker Roos Mangrud.

              − For å få praksis her eller bli ansatt i en varig tilrettelagt jobb, må man kunne arbeide minst halv tid og kunne å løse de oppgavene vi har, sier Roos Mangrud.

Samtidig har de et fleksibelt forhold til selve arbeidet.

              − De som arbeider her er ingen ensartet gruppe med samme utfordringer og samme evner, de varierer som i befolkningen for øvrig. De fleste er gode til noe. Og mens noen trives med rutinearbeid, må andre ha variasjon og nye utfordringer. Vi analyserer hva de ulike arbeidsprosessene består i og deler dem opp i forskjellige oppgaver. Det gjør det lettere å finne noe som passer den enkelte. Vi fokuserer ikke på diagnoser, men på funksjon. Vår erfaring er at mange ressurser kommer frem ved tilrettelegging, sier hun.

              − I og med at vi er tre avdelinger, er det mulig å veksle på arbeidsoppgaver. Vår eier Personalpartner har i tillegg flere andre virksomheter der det er mulig å prøve seg ut. Våre ansatte kan også veksle mellom en varig tilrettelagt arbeidsplass hos oss og ordinært arbeid, for eksempel i dagligvarehandelen, sier hun.

I første etasje er det både kafé og butikk som trekker mange kunder.

Faglig utvikling

Ansatte i Samverket skal ha mulighet til faglig utvikling. Det gjør de ikke bare gjennom arbeid, men også med interne kurs for å mestre ulike utfordringer, som hygienekrav, kommunikasjon og samhandling.

              − Vi er opptatt av klimaet i arbeidsfellesskapet, av trygghet og mestring og av å skape noe meningsfullt for de som jobber. Vi må våge å lære sammen med andre, vi må tåle at man gjør feil, og vi må dele en viss grad av sårbarhet. Erfaring av mestring, synliggjøring og stolthet bidrar til mestringstro, at man kan få til noe. At arbeidet er samfunnsnyttig, bygger fellesskap og styrker egen helse gir mening i hverdagen.

              − Vi må bryte ned skillet mellom de som er i ordinært arbeid og de som er utenfor. Det er mindre forskjell enn man tror. I vår virksomhet drar vi nytte av høy kompetanse på tilrettelegging. Det handler om å gjøre det bra for mennesker å være på jobb i ulike livsfaser. De ansatte får brukt sine ressurser selv om de har helseutforinger. Her tror jeg faktisk at mange bedrifter har noe å lære av oss. Gjennom økt kompetanse på tilrettelegging tror jeg de vil erfare at det er ressursbesparende for bedriften, sier Elise Roos Mangrud.

--------------------------------------------------------------------------------

Nå er livskvaliteten på topp

Kari-Anne Heiestad (49) har en lang sykehistorie bak seg - og en tilsvarende historie med utprøving av forskjellige arbeidsplasser som ikke førte frem. For snart tre år siden ble hun uføretrygdet og erfarte raskt at hun holdt på å gå på veggen.

              − Jeg ble sittende hjemme og fikk ikke gjort noe. Det var veldig tøft. Det var en av årsakene til at jeg søkte meg inn hit. Og det har vært en skikkelig opptur. Nå er livskvaliteten på topp. Jeg vurderer derfor å gå fra halv til hel stilling snart, jeg vil i hvert fall prøve, sier hun. 

Kari-Anne legger vekt på at hun kan styre tempoet selv og ta pause når hun har behov for det. Hun skryter av arbeidsmiljøet, det er sosialt og trivelig.

              − Det er viktig for meg å gjøre noe for offentligheten, være til nytte og bli verdsatt for det jeg gjør.

Kari-Anne Heiestad arbeider som syerske på Samverkets avdeling for redesign. − Jeg føler meg omsider nyttig og verdsatt, sier hun.

 

Samverket

Samverket består av tre avdelinger, bakeri, redesign og kafé/butikk. Bedriften har 23 ansatte og holder til i Torgata 4 i Moss sentrum. Samverket er en del av Personalpartner Moss.

Elise Roos Mangrud leder kafeen/butikken og har det overordnede ansvaret for driften. Hun er utdannet sykepleier med spesialisering innfor psykisk helsearbeid og kognitiv terapi.

Jeremy Duhomme er baker og leder bakeriet som satser økologisk og på gamle kornsorter.

Kari Abelgård leder avdelingen for redesign. Hun er sykepleier med lang fartstid innenfor attføring og har også erfaring fra psykisk helsearbeid.

 

Samverket holder til i en gammel bygård i Moss sentrum.

I regi av Personalpartner

Samverket er en av flere virksomheter i Personalpartner i Moss, som er et kommunalt aksjeselskap eid av kommunene Moss, Våler, Råde og Rygge. Oppdraget er å legge til rette for aktiv arbeidsdeltakelse for folk som står utenfor det ordinære arbeidslivet i regionen. De definerer seg som en fleksibel kompetansebedrift innfor helse og arbeid, og har som mål å være faglig ledende på arbeidsrettede tiltak i Norge. 

Personalpartner har rundt 40 ordinært ansatte og åtti tilrettelagte arbeidsplasser. Virksomheten omfatter blant annet snekkerverksted, bruktbutikk, fruktkurver til bedrifter, kantinedrift på en videregående skole og internt, vaskeri, makulering og bedriften DeleteIT som tømmer brukte datamaskiner for innhold. De driver også hjelpemiddelsentralen for Råde, Rygge og Moss kommuner, et oppdrag de har vunnet på anbud.

 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler