Annonsørinnhold

Arba Inkludering:

Noen av Arbas engasjerte medarbeidere.

Arbeidsgivernes samfunnsansvar

I 2014 gikk 656 000 årsverk tapt på grunn av dårlig helse eller mangel på ordinært arbeid. Dette tilsvarer 18,8 prosent av befolkningen i alderen 16-67 år, ifølge tall fra Arbeids og velferdsdirektoratet.

– Arbeidsinkludering handler om å gi personer med hull i CV-en en mulighet til å komme seg inn i arbeidslivet. Det kan være alt fra flyktninger og tidligere rusmisbrukere til oljeingeniører i et dårlig marked. Plutselig skjer det noe som gjør at man faller utenfor arbeidslivet.

På dagsordenen

Det forteller Aase Askvik Berg, avdelingssjef i Arba Inkludering. Hun peker på at viktigheten av arbeidsinkludering er todelt:

– Norge har rett og slett ikke råd til å ikke gjøre noe med arbeidsledigheten. Det er den samfunnsmessige og økonomiske delen. Den andre delen går mer på det personlige hos hvert enkelt individ. Alle ønsker å ha et verdig liv der man klarer å være så selvstendig som mulig.

Hun mener at Norge ikke er flinke nok til å inkludere alle i arbeidslivet.

– Men heldigvis ser vi at det skjer en endring nå, og problemstillingen har kommet mye tydeligere på banen. NHO gjør en stor innsats for å få flere ut i jobb gjennom sitt inkluderingsprosjekt «Ringer i vannet», og i tillegg var det et av momentene statsministeren tok opp i sin nyttårstale i 2016.

Reduserte kostnader

– En person som går fra arbeidsavklaringspenger over i fast arbeid, sparer samfunnet for store økonomiske kostnader. Én ting er trygden de får, men en stor del av denne gruppen utgjør også en stor belastning på helsevesenet. I tillegg betaler de ikke skatt, og bidrar dermed ikke til den felles økonomien.

For å snu denne trenden, peker Berg på viktigheten av arbeidsgivere som er villige til å gi personer med hull i CV-en en sjanse.

– Ansettelse er en risikosport – det tar tid og det koster penger. Fordeler ved å ansette igjennom arbeidsinkludering, er at det ikke er noen lønnskostnader i praksisperioden. Arbeidsgiveren får prøve ut jobbsøkeren gratis i en periode, og dersom det blir en god match, har arbeidsgiveren fått en kostnadsfri rekruttering med mye mindre sjanse for feilansettelse. Du gir en person en mulighet, og med det tar du et samfunnsansvar. Men kanskje det beste av alt; du får en takknemlig og lojal medarbeider.

Det er viktig at arbeidsgiverne vet hva de går med på dersom man ønsker å bidra til arbeidsinkluderingen.

– Man må være klar over at man får besøk av mennesker som kanskje ikke har vært i jobb på en stund. Da er det ekstra viktig å være inkluderende og tålmodig. Man må også tåle at man kan få en praktikant som ikke egner seg for akkurat din bedrift. Det er viktig å være fleksibel og åpen. Det er ikke nødvendigvis den første som kommer inn som blir din nye medarbeider.

Verdighet

Det å tjene egne penger, betale skatt, bidra til samfunnet og å være en del av et sosialt fellesskap er viktige momenter for vår verdighet, forteller Berg. Hun drar frem noen sitater fra tidligere jobbsøkere:

«Nå kan jeg endelig være et godt forbilde for barna mine». «Jeg har fått tilbake lysten til å leve». «Endelig har jeg helg igjen». «Jeg var en gjenganger hos legen, men nå har jeg ikke vært der siden jeg kom i jobb». «Jeg har blitt mye bedre i Norsk».

Vil du vite mer om Arba Inkludering kan du lese mer på www.arba.no!

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler