Forslag til spørsmål

Mange arbeidsgivere synes funksjonshemning er et vanskelig tema å ta opp på intervju. Her får du derfor forslag til spørsmål du kan stille.

På et jobbintervju med en arbeidssøker med funksjonshemning bør du passe på å få besvart følgende spørsmål:

  • Hvordan kan funksjonhemmingen din påvirke utførselen av arbeidsoppgavene?
  • Hvordan kan vi løse utfordringene?

Fokuser på det jobbsøker får til

Det er viktig at man når man stiller spørsmål fokuserer det rundt det jobbsøker kan gjøre, og ikke bare rundt det han eller hun ikke kan gjøre. Det er derfor viktig at man når man stiller spørsmål tar utgangpunkt i tilretteleggingen som finnes, og tenker på muligheten for funksjonsassistent der jobbsøker vil ha problemer med noen av de praktiske oppgavene.

Behov for mer informasjon

Dersom du har behov for mer informasjon om funksjonshemningen og arbeidsevne kan disse spørsmålene også være greie å stille:

  • Hvordan påvirker din funksjonshemning deg i hverdagen?
  • Hvordan løser du de daglige utfordringene?
  • Hvilke hjelpemidler har du behov for?
  • Hvor mye kan du jobbe?
  • Hva er det nødvendig at vi som arbeidsgiver/kollegaer vet om din funksjonsnedsettelse?

Ikke overfokuser på funksjonshemmingen

Selv om det er nødvendig at temaet blir tatt opp under jobbintervjuet, er det viktig at funksjonshemningen ikke får hovedfokuset. Det er søkerens kvalifikasjoner som er avgjørende for hvor god jobb vedkommende kan gjøre, og intervjuet bør først og fremst fokusere på dette.

De aller fleste spørsmåla som stilles bør altså være de samme som stilles til alle andre søkere.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler