Hva bør stå i stillingsutlysningen?

Flere arbeidsgivere sier de ønsker arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne, men ikke finner dem i søknadsbunken. Hva gjør man da?

Negative erfaringer

Mange unge med nedsatt funksjonsevne eller kroniske sykdommer har dessverre dårlig erfaring som jobbsøkere.

Kvalifiserte søkere opplever ofte at de ikke blir kalt inn til jobbintervju eller at de ikke går videre etter første intervjurunde når arbeidsgiver blir kjent med funksjonshemningen.

Unngår å nevne funksjonshemming

Dette fører selvfølgelig til at mange unngår å opplyse om funksjonshemningen i søknaden. Dermed blir det umulig å vite om arbeidssøker har en funksjonshemning eller ikke.

Funksjonshemmede oppmuntres til å søke

I stillingsutlysningen kan det derfor være en fordel å oppgi at folk med nedsatt funksjonsevne oppfordres til å søke eller at nedsatt funksjonsevne teller positivt. Det vil oppmuntre flere med nedsatt funksjonsevne til å søke, og til å være åpne om sin diagnose.

Relevant erfaring?

For mange unge og nyutdannede med nedsatt funksjonsevne kan det være en ekstra utfordring med manglende arbeidserfaring. For mange er det vanskeligere å komme inn på arbeidsmarkedet, og dette gjelder også deltidsjobb ved siden av studier.

I tillegg har funksjonshemmede som har studert med attføring ikke lov av NAV til å jobbe ved siden av studiene. Det kan derfor være en fordel å skrive at kravet til arbeidserfaring kan sees bort fra for høyt utdannede søkere med funksjonshemning.

Vedlegg

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler