Lovfestede krav

For å unngå diskriminering av arbeidssøkere med funksjonshemning er det nedfelt visse krav i norsk lov. For offentlig sektor gjelder dessuten tilleggsregler.

Er du arbeidsgiver i offentlig sektor er det, selv om målet om 5% er fjernet, et klart definert mål å ansette flere med nedsatt funksjonsevne.Videre skal det innkalles minst en kvalifisert jobbsøker med funksjonshemming til jobbintervju dersom vedkommende er blant søkerne.

Det er også anledning til å ansette en kvalifisert søker med funksjonshemming framfor en bedre kvalifisert søker uten funksjonshemming.

Arbeidsmiljøloven §13.1

For privat sektor gjelder ingen tilsvarende krav, men arbeidsgivere må forholde seg til Arbeidsmiljølovens § 13.1 som sier at ”Direkte og indirekte diskriminering på grunn av (…) funksjonshemming (…) er forbudt".

Nødvendige tiltak

§ 13.5 i samme lov stadfester også at ”arbeidsgiver så langt det er mulig skal iverksette nødvendige tiltak for at arbeidstaker med funksjonshemming skal kunne få eller beholde arbeid, utføre og ha fremgang i arbeidet og ha tilgang til opplæring og annen kompetanseutvikling”.

Minimumskrav

Disse kravene er minimumskrav og Jobbressurs.no oppfordrer arbeidsgivere til å strekke seg lengre enn dette for å sikre mangfold i arbeidsmarkedet.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler