På intervjuet

Hva er det viktig å tenke på i forbindelse med gjennomføring av jobbintervju?

Som arbeidsgiver bør du kalle inn alle kvalifiserte søkere med funksjonshemming til jobbintervju. Se deg ikke blind på funksjonshemningen, men vurder funksjonshemmede arbeidssøkere ut fra deres faktiske kompetanse.

Kvalifikasjoner i sentrum

På jobbintervjuet er det viktig at dere får klargjort hvordan søkerens funksjonshemning kan påvirke arbeidsinnsatsen og hverdagen i bedriften. Men husk allikevel at det er søkerens kvalifikasjoner som skal stå i sentrum.

Profesjonell gjennomføring

Når du innkaller en funksjonshemmet søker til intervju, er det viktig at jobbintervjuet gjennomføres profesjonelt og på samme måte som de øvrige intervjuene. Det er søkerens kvalifikasjoner som er hovedfokus og søkeren bør stilles samme spørsmål som alle andre jobbsøkere.

Husk tilrettelegging

Imidlertid er det også nødvendig med en gjennomgang av spørsmål knyttet til funksjonshemningen. Det er viktig å snakke om i hvilken grad funksjonshemningen vil påvirke arbeidsforholdet, men pass på at ikke hele intervjuet fokuserer på tilrettelegging.

Spør om det du lurer på

For å klarlegge om og eventuelt hvordan den nedsatte funksjonsevnen kan påvirke arbeidsforholdet er det er viktig å stille de spørsmålene dere lurer på. Spør om det virksomheten har behov for å vite og fokuser på om vedkommende kan fylle de faglige kvalifikasjonene som stillingen krever. Vær også tydelig på krav og forventninger.

Vi har også samlet noen tips til hvilke spørsmål du kan stille.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler