Sommerjobb for alle

Arbeidsgiverorganisasjonen Virke ønsket å få flere med nedsatt funksjonsevne ut i arbeid. De satte i gang et sommerjobbprosjekt for å gi funksjonshemmet ungdom jobberfaring.

– Blant funksjonshemmede finnes det en stor uutnyttet arbeidskraftsreserve med stor kompetanse, som det er behov for å få i arbeid. Med den arbeidskraftsituasjonen vi har nå vil dette behovet øke i årene fremover, forteller Gry Myklebust, IA-prosjektmedarbeider.

Vanskelig overgang

Fordi overgangen mellom utdanning og arbeidslivet kan være vanskelig for mange med nedsatt funksjonsevne, valgte daværende HSH å satse på et sommerjobbprosjekt.

Gjennom prosjektet fikk unge mellom 18 og 30 år med redusert funksjonsevne muligheten til å prøve seg i arbeidslivet, og få en verdifull arbeidserfaring og CV å vise til.

Viktig ringvirkning

Samtidig som prosjektet ga jobbmuligheter til funksjonshemmede, ga det også arbeidsgivere erfaring med tilsetting av funksjonshemmede.

– Ved siden av at medlemsbedriftene får besatt ledige stillinger med kompetent arbeidskraft, tror vi prosjektet kan senke barrierer for inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet på sikt, fortalte Myklebust.

Også for Virkes del har prosjektet vært viktig.

– Prosjektet gir innblikk i utfordringer ved rekruttering, sett både fra arbeidsgiveres og arbeidssøkeres side, og understreker viktigheten av rask og minst mulig byråkratisk tilgang på ulike virke/hjelpemidler.

Fast ansettelse

I noen tilfeller har sommerjobbene resultert i faste ansettelsesforhold etter at sommerjobbperioden er slutt.
 
For andre bedrifter som vil starte tilsvarende prosjekter har Myklebust følgende tips:

– Dersom man skal drive sommerjobbprosjekt, har det vist seg viktig å starte planleggingen av prosjektet i god tid før sommeren. Mange virksomheter starter sommerjobbsrekruttering tidlig. Vi mener også det er viktig å samarbeide i prosjektet med representanter for andre aktører, slik som NAV og interesseorganisasjoner med spesiell kompetanse på området.
 
 Ta kontakt med Gry Myklebust på gry.myklebust@virke.no dersom du ønsker mer informasjon om prosjektet.

Vedlegg

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler