Statens traineeprogram

Traineeprogrammet er et tilbud for de med høyere utdanning og nedsatt funksjonsevne som ønsker å få arbeidserfaring fra forvaltningen.

Målsettinger

Traineeprogrammet for personer med høyere utdanning og nedsatt funksjonsevne er et tilbud til statlige virksomhetene for å stimulere til at

  • Statlige virksomheter får mangfold på arbeidsplassen som speiler ressursene og mulighetene i arbeidsmarkedet
  • Virksomhetene får mer kompetanse med å ansette og tilrettelegge arbeidsplassen for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne
  • Lederne får økt sin kompetanse med å lede mangfold på arbeidsplassen

Ulike stillinger med ulike krav

Fornyings- administrasjons-, og kirkedepartementet (FAD) gjennomfører programmet i samarbeid med Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Både departementer og underliggende virksomheter er med.

Det er ulike typer stillinger og varierende krav om utdanningsbakgrunn. Traineestillingene varer i 1 ½ år. Det første året deltar man også på samlingene i traineeprogrammet.

Målgruppen

  • Høyere utdanning fra universitet eller høyskole (fortrinnsvis master-, minimum bachelorgrad)
  • Nedsatt funksjonsevne. Med nedsatt funksjonsevne menes tap av eller skade på en kroppsdel eller i en av kroppens funksjoner (fysisk, psykisk og kognitivt)

Hvorfor traineeprogram?

Traineeprogrammet er for de som møter barrierer i arbeidslivet på grunn av ovennevnte funksjonsnedsettelser, og som på grunn av barrierene forhindres fra å delta fullt og helt på en effektiv måte.

Imidlertid kan tilrettelegging sørge for at deltakerne oppnår (tilnærmet) full arbeidsevne.

Spørsmål om traineeprogrammet kan rettes til Difi

E-post: traineeprogrammet@difi.no
Tlf: 95 73 61 05

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler