Telenor Open Mind

Open Mind er et opplærings- og arbeidstreningsprogram for fysisk funksjonshemmede. Gjennom programmet får Telenor tilgang på rimelig arbeidskraft og bidrar til å øke yrkesdeltagelsen blant funksjonshemmede.

Programmet består av en tre måneders opplæringsperiode med IKT-kurs, et kommunikasjonsprogram om bevisstgjøring av egne ressurser og et ”Ut i jobb-kurs”.

Deretter følger en 21 måneders hospiteringsperiode enten internt i Telenor eller hos en samarbeidsbedrift. 75 prosent av arbeidstakerne kommer ut i arbeid etter de to årene.

Uten arbeidspraksis prioriteres

Søkere må være på yrkesrettet attføring fra NAV arbeid og må ha bestått videregående skole eller annen relevant utdannelse. Unge personer uten arbeidspraksis prioriteres ved opptak. Inntak gjøres cirka tre ganger per år.

Potensielle deltakere intervjues før opptak.

NAV dekker utgifter

Den enkelte arbeidstakers lønn dekkes ved hjelp av yrkesrettet attføring i hospiteringsperioden på 21 måneder. NAV arbeid dekker også utgifter til kurs og oppfølging for hver deltaker i to år med 50 000 kr hvert år. Lønnsutgifter involvert i administrasjon og oppfølging er delvis dekket av Telenor og delvis dekket av NAV arbeid.
 
 Les mer om programmet på Telenor sine sider.

Vedlegg

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler