Gjør det lille ekstra

Dersom du ønsker å benytte deg av de ubenyttede ressursene som funksjonshemmede arbeidssøkere representerer, finnes det flere ulike løsninger.

Rekrutteringsprogram

Det er store fordeler ved å ha et rekrutteringsprogram for funksjonshemmede. Ved hjelp av støtteordninger fra NAV arbeid får man tilgang til god og motivert arbeidskraft til svært lave kostnader.

På denne måten kan bedriften dessuten vise samfunnsansvar og bidra til et inkluderende arbeidsliv.
 
I Norge har allerede Telenors Open Mind-program vært i virksomhet i 10 år. Dette har vært stor suksess for bedriften, arbeidstakerne med funksjonshemming og ikke minst positivt for samfunnet som helhet. Les hvordan Telenors program fungerer her.

Arbeidspraksis

Et annet alternativ er å tilby arbeidspraksis. Arbeidspraksis er et arbeidsrettet tiltak for mennesker som har behov for å prøve ut sine muligheter på arbeidsmarkedet, få arbeidserfaring og med dette styrke muligheten for å komme ut i vanlig jobb.

Personer som er i arbeidspraksis er ikke ordinært ansatt, og bedriften forplikter seg ikke til å ansette personen når avtaleperioden er over.

Arbeidspraksis er en gunstig ordning for arbeidsgivere. Det er samtidig en uforpliktende måte for arbeidsgiver å bli kjent med og prøve ut en kandidat over tid.

Ordningen innebærer ingen andre forpliktelser for bedriften enn at kandidaten omfattes av bedriftens yrkesskadeforsikring i praksisperioden. I tillegg må bedriften stå for opplæring.

Vedlegg

HSH - alle har noe, ingen har alt (PDF)

LDO: tett gapet. Brosjyre om funksjonshemmede og arbeidsliv (PDF)

Overser du kompetanse? (PDF)

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler