Positive ringvirkninger

Det å åpne arbeidsplassen for en vanskeligsstilt gruppe har positive effekter. Ikke bare gir det verdifull kompetanse til bedriften, men bedriften og arbeidsmiljøet styrkes.

Mangfold gir utvikling

Mange bedrifter innser at mangfold og ulikhet, både i arbeidsstokken og i ledelsen, fremmer utvikling. Undersøkelser viser at bedrifter med mangfold i arbeidsstokken har mer kreativt miljø enn mer homogene bedrifter.

I mange tilfeller kan dette bidra til både økt trivsel og økt lønnsomhet. Gjennom å rekruttere funksjonshemmede, folk med innvandrerbakgrunn, hull i CV-en og lignende, sikrer du at arbeidsstokken gjenspeiler befolkningen og sikrer mer mangfold i din bedrift.

Ikke økning i sykefravær

At funksjonshemmede arbeidstakere har høyere sykefravær enn andre er eksempelvis en utbredt myte. Men er det sant? En funksjonshemming eller kronisk sykdom er ikke synonymt med høyt sykefravær.

Det er heller ingen undersøkelser som bekrefter at funksjonshemmede er mer syke enn andre. Tvert i mot viser tall fra SINTEF Helse at sykefraværet har gått ned i bedrifter som har hatt hospitanter fra Telenors Handikapprogram.

I tillegg til dette finnes det en spesiell ordning ved at der arbeidstakers helsetilstand medfører risiko for særlig stort sykefravær, kan arbeidsgiver få unntak for dekning av sykepenger i arbeidsgiverperioden.

Samfunnsansvar

Gjennom å rekruttere lojale og kompetente ansatte kan bedriften vise samfunnsansvar. Svært mange i Jobbforalles målgruppe står utenfor arbeidsmarkedet, men ønsker seg en jobb., Ved å satse på ansatte som av ulike grunner ikke blir inkludert i arbeidslivet, er bedriften med på å gi flere mennesker muligheten til å forsørge seg selv.

Økt yrkesdeltakelse blant mennesker som mottar ulike former for stønader vil dessuten være positivt for samfunnsøkonomien, og føre til lavere trygdeutgifter.

Lojalitet

Mange arbeidssøkere fra vanskeligsstilte grupper har i lang tid søkt jobber, men fått avslag. Ved å ansette en av dem kan du sikre deg en lojal arbeidstaker, som setter pris på jobben sin. God tilrettelegging er også med på å øke lojaliteten.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler