Ta samfunnsansvar

Samfunnet trenger et mer inkluderende arbeidsliv, og alle må bidra til å realisere dette målet.

Jobbsøkere med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne, eldre arbeidssøkere og personer som av ulike grunner har hull i CV-en er blant dem som har erfart at det kan være vanskelig å nå opp i konkurranse med andre jobbsøkere.

Livskvalitet

Dersom flere av disse kom i jobb, ville det vært med på å bedre deres livskvalitet. De ville fått en mer meningsfull hverdag gjennom å delta aktivt i arbeidslivet og verdiskapinga i samfunnet. Deres økonomi ville også blitt bedre, siden uføretrygd og andre stønader tross alt er lavere enn lønnsnivået.

Arbeidserfaring

Når man søker på jobber er det en fordel å kunne vise til tidligere arbeidserfaring, men mange i Jobbforalles målgruppe har mindre tidligere arbeidserfaring enn andre. Gjennom å ansette en av dem er du med på å gi dem en fot innenfor arbeidsmarkedet, og gjøre det lettere for dem å få andre jobber senere.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler