Ubrukte ressurser

Arbeidssøkere med ulike utfordringer eller hull i CV-en er ofte velkvalifiserte for mange jobber, men representerer ressurser mange arbeidsgivere i dag ikke velger å benytte.

Her finner du fem argumenter for hvorfor nettopp arbeidstakere med høy terskel for å komme inn i arbeidslivet er verdifulle ressurser for arbeidsgivere:

1. Høy kompetanse

Mange som har nedsatt funksjonsevne, hull i CV-en og lignende sitter på høy kompetanse på andre områder. Når arbeidsgiver viser tillitt og en vilje til å tilrettelegge, kan det være nok til å avdekke et uforutsett potensial og høy læringsevne hos den som får sjansen til å komme ut i arbeid.

2. Svært høy motivasjon

For arbeidssøkerne i Jobbforalles målgruppe er det er tradisjonelt vanskeligere å komme ut i arbeidslivet enn for andre grupper. Nettopp derfor er de ofte ekstra motivert for å bli ansatt og for gjøre en god og stabil jobbinnsats.

3. Utfordringer gir erfaringer

Utfordringer gir en livserfaring utenom det vanlige, det være seg på grunn av flyktningbakgrunn, funksjonsnedsettelse eller en fortid med rusproblemer. For eksempel er mange vant med å leve med utfordringer og usikkerhet og mange har kjempet seg gjennom mye byråkrati. Denne typen erfaringer er nyttige i en arbeidshverdag som for eksempel preges av endringer eller krever stå på - vilje.

4. Tilrettelegging kompenserer

Med tilrettelegging er ikke arbeidstakere med funksjonshemming noe problem for deg som arbeidsgiver. Hjelpemidler er gratis og det hviler på den enkelte arbeidssøker å informere om hva som trengs av tilrettelegging, samt hvordan det ordnes. Noen som har nedsatt funksjonsevne trenger ikke en gang særlig tilrettelegging, bare forståelse for sine utfordringer.

5. Rimelig arbeidskraft

Er vedkommende på yrkesrettet attføring eller mottar andre ytelser som går med til å dekke lønn, representerer han/hun svært billig arbeidskraft. Det er da mulighet til å få kvalifisert arbeidskraft til en svært lav kostnad, noen ganger gratis. Slik kan bedriften gi folk en mulighet til å prøve seg i jobb uten risiko for å sitte igjen med økonomisk tap.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler