Hjelp til tilrettelegging

Hvordan få hjelp til å tilrettelegge i din bedrift?

Tilretteleggingsgaranti er en ordning NAV har, som garanterer effektiv tilrettelegging.

Mennesker med sterk fysisk funksjonsnedsettelse kan søke om funksjonsassistanse.

Har du en døv, sterkt hørselshemmet eller døvblind arbeidstaker, kan han få gratis tolkehjelp eller tolk-ledsagerhjelp gjennom NAV hjelpemiddelsentral.

Det finnes en rekke ordninger for å tilrettelegge for at folk med nedsett funksjonsevne skal komme seg ut i arbeid. NAV har ansvaret for disse.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler