Funksjonsassistent

Mennesker med sterk fysisk funksjonsnedsettelse kan søke om funksjonsassistanse.

Det betyr at arbeidstakeren selv skal være faglig kvalifisert til å utføre arbeidsoppgavene, men at kan få avlastning med praktiske oppgaver.

Tilrettelagt arbeidsplass

For å få funksjonsassistent må arbeidsplassen være tilrettelagt teknisk så langt det er mulig. Funksjonsassistenten skal ikke utføre selve jobben for brukeren, men hjelpe brukeren for eksempel med å løfte permer ut av hyller, til å håndtere kopieringsmaskin, hjelp til påkledning og lignende. Ordningen med funksjonsassistanse er ikke en lovfestet rettighet, den er avhengig av at Stortinget hvert år bevilger penger.

Ansettes av arbeidsgiver

Funksjonsassistenten styres av brukeren, men ansettes av arbeidsgiveren. Lønnen refunderes etterskuddsvis av NAV. Muligheten til å få funksjonsassistent er ikke knyttet til spesielle diagnoser eller type tilknytning til arbeidslivet. Brukeren kan være ansatt på vanlige vilkår eller være privat næringsdrivende.

Søknad til NAV i fylket

Funksjonsassistent kan enten være assistent på full tid eller ha andre oppgaver på arbeidsplassen, avhengig av hvor mye hjelp brukeren trenger. Brukere som har full uføretrygd kan ikke få funksjonsassistent. Søknad om funksjonsassistent sendes NAV Hjelpemiddelsentral i fylke. Du kan lese mer om funksjonsassistanse i arbeidslivet hos NAV.

Vedlegg

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler