Tolkehjelp

Har du en døv, sterkt hørselshemmet eller døvblind arbeidstaker, kan han få gratis tolkehjelp eller tolk-ledsagerhjelp gjennom NAV hjelpemiddelsentral.

Rettigheter til tolketjeneste er hjemlet i lov om folketrygd. Rettighetene omfatter tolkehjelp til høyere utdanning, til å skaffe seg eller beholde arbeid, i tillegg til ved helsetjenester, rehabilitering og til daglige gjøremål. Arbeidstakere kan dermed få nødvendig tolkehjelp til å fungere på inetervju og i arbeidslivet.

Ulike tolkemetoder

Hvilken type tolkemetode det er behov for, vil avhenge av situasjon, type hørselshemming og om hørselshemmingen er kombinert med synshemming. NAV Tolketjeneste foretar en vurdering ut fra oppdragets art og vil også finne ut om det skal brukes én eller flere tolker.

Hvordan søke?

For å få innvilget tolkehjelp, må arbeidstakeren først søke NAV Hjelpemiddelsentral i ditt fylke og få et vedtak på at du fyller vilkårene. Du finner søknadsskjema her. Innvilget søknad til tolkehjelp eller tolk-ledsagerhjelp gir mulighet til å bestille tolk på tolketjenesten fortløpende.

Hvordan bestille?

Du kan bestille tolkehjelp for hørselshemmede og tolk-ledsagerhjelp for døvblinde på NAV Hjelpemiddelsentralen i ditt hjemstedsfylke. Du kan bestille tolk enten via telefon, sms, teksttelefon, faks, e-post eller billedtelefon.

Bestiller kan være:

  • bruker som har rettigheter i forhold til Folketrygden eller andre som er gitt fullmakt, skriftlig eller muntlig
  • arbeidsgivere til hørselshemmet/døvblind ansatt som har vedtak på tolkehjelp
  • offentlige instanser

Du finner mer informasjon om tolketjensten hos NAV.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler