Fordeler som IA-bedrift

Som arbeidsgiver kan du også vise samfunnsansvar ved å tegne en samarbeidsavtale om Inkluderende Arbeidsliv med NAV arbeidslivsenter i ditt fylke.

Avtalen skal bidra til å øke yrkesdeltagelsen og har tre delmål:

  • Reduksjon av sykefravær med minst 20 prosent
  • At flere personer med nedsatt funksjonsevne skal komme i arbeid
  • At den reelle pensjonsalderen skal økes

Som IA-virksomhet får man en egen kontaktperson på arbeidslivssenteret som sørger for mest mulig effektivt samarbeid med trygdekontoret og hjelpemiddelsentralen.

Økonomiske virkemidler

IA-virksomheter får rett på en del økonomiske virkemidler og ulike typer bistand. Blant annet ytes det tilskudd for arbeidsgivers merutgifter til tilrettelegging for at ansatte kan opprettholde et arbeidsforhold på tross av helseproblemer og det kan ytes honorar til bedriftshelsetjenesten. Det ytes også hjelp i forbindelse med tilrettelegging for personer med funksjonshemming.

Likeverdige delmål

Alle avtalens delmål er likeverdige og skal ikke settes opp mot hverandre. Ved inngåelse av avtalen er det derfor viktig at man ikke lar være å ansette personer med funksjonshemming i tro at dette reduserer sykefravær. Det er ikke ikke dokumentert at ansettelse av personer med funksjonshemming medfører risiko for økt sykefravær og er i mot avtalens hensikt.

Lenker
Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler