Hvem har ansvar for hva?

Både arbeidsgiver, arbeidstaker og samfunnet spiller en rolle i tilretteleggingsarbeidet. Hvordan er ansvarsfordelinga?

Arbeidsgivers ansvar

Arbeidsgiver har en plikt til å foreta en rimelig individuell tilrettelegging, både av arbeidsplass og arbeidsoppgaver.

Arbeidsmiljølovens § 4-6 slår dette fast. Det samme gjør Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 12. Utgangspunktet er at arbeidsgiver har plikt til å gjøre det som er praktisk og økonomisk mulig for å sikre at arbeidssøkere eller arbeidstakere med funksjonsnedsettelse får reelt like muligheter som ikke-funksjonshemmede arbeidstakere.

Tilretteleggingstiltakene kan være fysiske endringer på arbeidsplassen, det kan for eksempel være fjerning av terskler, installering av heis, tilpasning av PC og annet kontorutstyr.

Det kan også dreie seg om tilrettelegging eller endringer av organisatoriske forhold, som tilrettelegging av arbeidstid eller endring av arbeidsoppgaver. Arbeidstakere med nedsatt funksjonevne har ikke krav på lengre ferie enn det som alle har.

Samfunnets bidrag

Samfunnet, gjennom ulike offentlige organer, stiller opp med en rekke ordninger for å lette tilretteleggingen. Målet med ordningene er å gjøre det mulig for flere å jobbe. Staten ønsker dessuten å ta en del av disse kostnadene, sånn at arbeidsgiver slipper dem. Ellers ville det blitt en rekke ekstrakostnader for arbeidsgiver knyttet til å ansette folk som trenger tilrettelegging.

Blant annet skal Hjelpemiddelsentralene stille opp med fysiske hjelpemiddel som kan tilrettelegge arbeidshverdagen. NAV tilbyr også en tilretteleggingsgaranti. Både arbeidstaker og arbeidsgiver kan få en slik garanti.

Bedrifter som er registrert som IA-bedrifter har tilgang på flere støtteordninger til tilrettelegging.

Du finner mer informasjon om de ulike ordningene her.

Arbeidstakers ansvar

Arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne skal i utgangspunktet ikke ha ansvar for å skaffe til veie og finansiere utstyr som trengs på arbeidsplassen for at de skal kunne gjøre jobben sin.

Det kan likevel forventes at arbeidstakere i noen sammenhenger sammen med arbeidsgiver jobber for å få fortgang i prosessen med tildeling av hjelp til tilrettelegging fra NAV.

Arbeidstakere plikter å forklare for arbeidsgiver hvilke behov for tilrettelegging de har. Det kan ikke forutsettes at arbeidsgivere har spesialkompetanse på dette området fra før av.

Som arbeidsgiver må du ikke være redd for å spørre om noe som angår tilrettelegging for en av dine ansatte.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler