Støtteordninger

Få støtte til å dekke evt. utgifter til tilrettelegging.

Det finnes både midlertidig og varig lønnstilskudd.. Ordningene skal motivere arbeidsgivere til å tilsette personer på vanlige lønns- og arbeidsbetingelser.

Dersom en arbeidstakers helsetilstand medfører risiko for særlig stort sykefravær, kan arbeidsgiver få unntak for dekning av sykepenger i arbeidsgiverperioden.

IA-virksomheter kan helt eller delvis få refundert utgiftene til bruk av bedriftshelsetjeneste (BHT) fra NAV.

Når nødvendig tilrettelegging for en arbeidstaker fører til merutgifter, kan IA-virksomheter søke om tilretteleggingstilskudd.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler