Lønnstilskudd

Det finnes både midlertidig og varig lønnstilskudd.. Ordningene skal motivere arbeidsgivere til å tilsette personer på vanlige lønns- og arbeidsbetingelser.

Lønnstilskudd ytes til ordinære private bedrifter og offentlige virksomheter i en begrenset del av tiden arbeidstakeren er ansatt.

Hvem kan få lønnstilskudd?

For å være aktuell for lønnstilskudd må arbeidstakere:

  • være registrert hos NAV
  • ha avklart med NAV at du har behov for slikt tiltak
  • ha en arbeidsgiver som vil ansette vedkommende

Arbeidsgiver søker

Det er arbeidsgiver som formelt må søke om lønnstilskuddet. Når arbeidstakeren deltar på tiltaket Midlertidig lønnstilskudd er vedkommende ansatt på ordinære lønns- og arbeidsvilkår.

Hun skal utføre ordinære oppgaver i bedriften, enten på hel- eller deltid. Når man mottar lønnstilskudd, er det med sikte på at man skal komme i et varig arbeidsforhold hos den samme arbeidsgiveren.

Hvem kan få varig lønnstilskudd?

Varig lønnstilskudd kan være aktuelt for arbeidstakere som:

  • har varig og vesentlig nedsatt arbeidsevne på grunn av helsemessige og/eller sosiale årsaker
  • har gradert eller full uførepensjon
  • uførepensjon kan bli et alternativ
  • NAV har foretatt en vurdering av vedkommendes arbeidsevne
  • andre tiltak og virkemidler har vært vurdert

Tiltaket kan brukes av personer både i og utenfor arbeidsforhold.

Les mer hos Nav om midlertidig lønnstilskudd og varig lønnstilskudd.

Vedlegg

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler