Tilskudd til bedriftshelsetjenesten

IA-virksomheter kan helt eller delvis få refundert utgiftene til bruk av bedriftshelsetjeneste (BHT) fra NAV.

Bedrifthelsetjeneste - tilskudd kan gis for

  • arbeid med å utrede og foreslå tiltrettelegging for at sykmeldte arbeidstakere skal komme tilbake i arbeid
  • arbeid for å hindre at arbeidstakere faller ut av arbeid
  • utredning av behov for å tilrettelegge arbeidsplassen for å få personer med redusert arbeidsevne inn i arbeid.
  • Bedriftshelsetjenestens deltakelse på dialogmøte etter 12 ukers sykefravær (maks 2 timer)

Støtte til tiltak

Det kan utbetales honorar ved behov for tiltak av fysisk, ergonomisk, organisatorisk eller psykososial art. Bedriftshelsetjenesten skal i samarbeid med arbeidsgiver og arbeidstaker gi vurderinger av behov for og muligheter til relevante tiltak.

Les mer om bedriftshelsetjenestetilskudd hos NAV

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler