Opplyse om din funksjonsevne?

Dersom du blir innkalt til intervju kan det være en fordel å opplyse om funksjonshemningen. Da tar du brodden av arbeidsgivers skepsis og du viser at du er ærlig.

Intervjuet er en naturlig plass å nevne funksjonshemningen for arbeidsgiver om den ikke allerede er nevnt i søknaden. Dersom du har en synlig funksjonshemning er det ingen vei utenom.

Også selv om funksjonshemningen er usynlig bør du fortelle om den dersom den krever noen form for tilrettelegging eller hensyn.

Fokuser på dine ressurser

Det kan være smart å vise initiativ ved å fortelle om funksjonshemningen selv. Mange arbeidsgivere kan synes at det er vanskelig å spørre om dette selv, og ved å ta opp temaet gir du arbeidsgiver mulighet til å få svar spørsmål han/hun lurer på.

Du viser også at du er ærlig, og du kan velge å fokusere på ressursene du har til tross for funksjonshemmingen, heller enn at dette blir en negativ faktor i arbeidsgivers vurdering.

Å fortelle om din funksjonshemming skal ikke være noe hovedpunkt under intervjuet, mesteparten av tiden skal brukes på å fortelle om din kompetanse og det som kvalifiserer deg til jobben.

Gi arbeidsgiver mulighet til å forberede seg

Hvis du har en funksjonshemming som påvirker gjennomføringen av intervjuet, som for eksempel en sterk synshemming eller hørselshemming, kan det være lurt å gjøre arbeidsgiver oppmerksom på dette når du har mottatt innkalling til intervju.

Det gir arbeidsgiver mulighet til å forberede seg og ta nødvendig hensyn. Hvis du merker at arbeidsgiver blir skeptisk til å opprettholde innkallingen, kan du si at du under intervjuet vil du fortelle hvordan du kan gjøre en god jobb uavhengig av funksjonshemmingen.

Hvordan forteller du om funksjonshemmingen?

Det er viktig at du holder riktig fokus når du legger frem funksjonshemningen for arbeidsgiver. Konsentrer deg om det som er nødvendig for arbeidsgiver å vite, men ikke la funksjonshemningen bli et stort tema på intervjuet.

I jobbsøkerprosessen er det helt essensielt at du holder fokuset på din kompetanse og hvorfor arbeidsgiver bør ansette nettopp deg. Informasjon om funksjonshemningen bør som regel inkluderes, men det er viktig ikke å overfokusere på dette.

Pass på at du holder fokus og snakker om det som er relevant for arbeidsgiver. Du vil alltid vinne på å ha en løsningsfokusert tilnærming til de utfordringene funksjonshemmingen kan representere og vise hvordan du kan gjøre en god jobb uavhengig av funksjonshemmingen.

Fokuser på det positive

Det er en stor fordel å vinkle funksjonshemningen til noe positivt. For mange funksjonshemmede kan funksjonshemningen ha medført spesiell kompetanse eller egenskaper. Kanskje du har man utviklet en ”stå på-vilje” fordi du har møtt mye motgang?

Kanskje du har hatt verv i en organisasjon? Er du blitt god på å organisere din hverdag eller er kreativ i forhold til å løse problemer som har med funksjonshemmingen å gjøre? Dette er kvaliteter som bør nevnes, og som viser arbeidsgiver at funksjonshemningen kan være en kompetanse.

Hva er relevant og hva er ikke?

  • Behov for tilrettelegging er relevant

For arbeidsgiver er det nødvendig å vite hvordan funksjonshemningen vil påvirke ditt arbeid. Dette er det viktig å være åpen om. Ikke undergrav funksjonshemningen, men vær ærlig og fortell arbeidsgiver i hvilke konkrete situasjoner funksjonshemningen vil ha innvirkning eller kreve tilrettelegging.

Det er viktig at du har tenkt gjennom ditt behov for tilrettelegging i den konkrete jobben og forteller arbeidsgiver dette. Si for eksempel gjerne noe om at du gjerne jobber inn igjen tiden du eventuelt er borte eller tilsvarende hvis du har mulighet til det.

De detaljerte løsningene rundt tilrettelegging skal man ikke finne på intervjuet.

  • Generell sykdomsinformasjon er ikke relevant

Det er ingen vits i å snakke om hva slags medisiner du tar, eller hvordan din tilstand har endret seg opp gjennom årene, med mindre dette er relevant for hvordan du kan utføre arbeidsoppgavene.

Du skal ikke fortelle din livshistorie, men gjør rede for hvorfor du er den rette personen å ansette i stillingen. Arbeidsgiver har heller ikke rett til å spørre om generell helse.

Her finner du mer informasjon om dine rettigheter.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler