Slik lager du CV

CV-en din skal alltid ligge ved jobbsøknaden og skal inneholde utfyllende informasjon om deg og din kompetanse.

En CV (Curriculum Vitae) skal gi en oversiktlig og lettfattelig informasjon om utdanning og tidligere erfaring. Målet er at arbeidsgiver raskt skal kunne danne seg et bilde av bakgrunnen din. Den bør normalt ikke være på mer enn en to sider.

Svært viktig

CVen er ofte det første arbeidsgivere og rekrutteringsbyråer ser på. Det kan derfor være lurt å vinkle teksten mot den spesifikke jobben du søker på.

Du kan ha en basis-CV du bruker som utgangspunkt for CV-ene i de ulike jobbsøknadene, men gjøre mindre endringer etter hvilken jobb du søker på.

Skreddersy

Noen kurs kan være mer aktuelle for en jobb enn en annen. Det samme gjelder fokuset på nøkkelkvalifikasjoner, kompetanse og om man velger å framheve tidligere sommerjobber eller lignende fordi de er relevante for den jobben du søker.

Utfyll i søknaden

CV og søknad skal utfylle hverandre, og de skal alltid sendes sammen. CVen gir en fullstendig oversikt over din bakgrunn, og i søknaden bør du trekke frem det som er spesielt relevant for den enkelte jobben.

Elektronisk CV

Idag bruker mange arbeidsgivere elektroniske verktøy, og du fyller da inn CVen din automatisk. Slike verktøy gjør det enkelt å få med alle detaljer, men det blir vanskeligere å skreddersy CVen.

Husk å legge ved nødvendige referanser og vitnemål. Den elektroniske CVen kan brukes som mal når du lager en ordinær CV.

Eksempler på CV-er

Innhold i CV-en

Følgende faste elementer bør være med i CV-en:

 1. Personalia og kontaktinformasjon
  Adresse og kontaktdata slås ofte sammen med fødselsdato/år og sivilstand rett under overskriften øverst. Pass på at du har en e-postadresse som virker seriøs og at kontaktinformasjonen du gir er oppdatert.
 2. Utdanning
  Utdanning skal settes opp etter dato, med den siste utdanningen først. Ta med både tidsrom, utdanning og lærested. Det er vanlig å sløyfe grunnskole, og ofte også videregående skole dersom dette er en forutsetning for den videre utdanningen som en har tatt.

  Har du ikke høyere utdanning, er det naturlig å ta med grunnskole og videregående skole. Hvis du er nyutdannet eller nylig har begynt i arbeidslivet, bør utdanning komme før arbeidserfaring i CV’en. Har du solid eller svært viktig arbeidserfaring å skilte med, bør det være omvendt.

 3. Arbeidserfaring
  Arbeidserfaringen skal også settes opp etter dato med den siste arbeidsplassen først. Her bør du ta med tidsrom, arbeidsgiver og stillingsbetegnelse. Det er også en fordel å ta med en kort beskrivelse av arbeidsoppgaver eller ansvarsområder.

  Er selskapet ukjent kan det være lurt å nevne hva de driver med. Dersom du har mye arbeidserfaring bør du kun inkludere relevante deltidsjobber eller sommerjobber.

 4. Kurs
  Hvis du har deltatt på kurs, settes dette opp i en egen temadel. Også dette settes opp etter dato med det siste kurset først. Ta med tidsrom, kurs og kursarrangør.
 5. Språk
  Du kan også ha med en temadel med hvilke språk du kan. Men vær realistisk og ikke overdriv språkkunnskaper. Du kan for eksempel bruke betegnelsene grunnleggende, god, meget god eller flytende, for å fortelle hvor godt du behersker språket. Ofte skiller en også mellom kvalifikasjoner skriftlig og muntlig.
 6. Øvrige opplysninger
  Det er vanlig å ha med et kort avsnitt hvor du kan fortelle om interesser, fritidsaktiviteter, utstrakt reisevirksomhet, organisasjonserfaring og annet som kan ha relevans for potensielle arbeidsgivere. Har du mye organisasjonserfaring kan du også sette opp dette som en egen temadel.
 7. Referanser
  CV-en bør også inneholde kontaktinformasjon på et utvalg referanser. Ta med navn på referansepersoner, tittel, arbeidsplass, telefonnummer. Husk å kontakte referansepersonene på forhånd, slik at de er forberedt på eventuelle henvendelser.
  Søker du veldig mange jobber kan det være lurt å skrive at referanser oppgis på forespørsel - så slipper du at referansene dine blir plaget til stadighet.

Andre tips til CV-skriving

Mer informasjon om å sette opp CV finner du på:

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler