Åpne søknader og enkeltbedrifter

Under halvparten av de ledige stillingene på arbeidsmarkedet lyses ut. Det er derfor flere ulike måter å søke jobb på.

Det er kun det offentlige som er forpliktet til å lyse ut ledige stillinger. Mange private arbeidsgivere lyser ikke ut ledige stillinger, men ansetter i stedet kandidater via andre kanaler. Dette gjelder spesielt for vikariater og engasjementer.

Bruk kontakter

En viktig kanal for å få kjennskap til ledige stillinger som ikke lyses ut er å bruke kontaktnettet gjennom venner og kjente. Det kan derfor være smart å spre informasjon til nettverket ditt om at du er på jobbjakt slik at du får innsideinformasjon om eventuelle vikariater som blir ledige.

Å dele jobbønsket ditt på Facebook kan være lurt. Da kan også venner dele dette videre, slik at innlegget ditt når ut til enda flere.

Åpen søknad

Et annet alternativ er åpen søknad. Dersom du ønsker deg jobb innenfor en spesiell bransje eller i en eller flere konkrete bedrifter, kan du sende en søknad på egen oppfordring til dem.

En slik søknad er generell og gjelder ikke en konkret stilling, men skal formidle din motivasjon for å jobbe nettopp der. Med en porsjon flaks kommer din søknad inn på riktig tidspunkt når arbeidsgiver er på jakt etter potensielle nye kandidater.

En god del bedrifter har også egne CV-baser, der du kan lagre din CV.

Bedriftens nettsider

Et tredje alternativ er å følge med på nettsiden til bedriften. Mange bruker kun sine egne kanaler til stillingsutlysningen og annonserer ikke stillingen i avis eller på andre nettsider.

Det er derfor lurt å følge med på nettsidene til de bedriftene du ønsker å jobbe i med jevne mellomrom, og gjerne abonnere på bedriftenes nyhetsbrev.

LinkedIn

LinkedIn er også et godt alternativ. LinkedIn et forretningsorientert sosialt nettverk, som man bruker til å samle og holder orden over profesjonelle kontaker og forbindelser, finne utlyste stillinger, samt finne kandidater, og bli oppdaget.

LinkedIn er på mange måter en jobbvariant av Facebook, og lar brukere opprette profiler bestående av omtrentlig den informasjonen det er vanlig å inkludere i en CV. Her kan du lete etter aktuelle arbeidsgivere, og de kan finne deg.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler