Hvem tar du kontakt med?

Hvis du mener at du blir dårligere behandlet enn andre ansatte på grunn av nedsatt funksjonsevne kan dette være diskriminering. Hva gjør du?

Det kan for eksempel være at du ikke blir ansatt, ikke får tilrettelegging, ikke får lønnsøkning eller kompetansehevende tiltak, eller at du blir sagt opp fordi du har nedsatt funksjonsevne. Det er diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 4 og § 12 som har regler om dette.

Hvis du er organisert kan du for det første ta kontakt med din fagforening.

Ombudet kan hjelpe

Du kan også ta saken din til Likestillings- og diskrimineringsombudet, LDO. LDO kan gi råd og veiledning i diskrimineringssaker. Ved en formell klage kan LDO avgi uttalelse i saken. Ombudet har som hovedregel uttalelsesrett, men ikke vedtakskompetanse.

Nemda treffer vedtak

Hvis du ikke er enig i uttalelsen til LDO, eller motparten ikke innretter seg frivillig etter uttalelsen, kan du klage saken videre til Likestillings- og diskrimineringsnemnda.

Nemnda kan treffe vedtak om at det foreligger lovbrudd, og den kan pålegge stansing, retting og andre tiltak som er nødvendige for at de ulovlige forholdene skal opphøre.

Nemnda kan ilegge tvangsmulkt for å sikre gjennomføring av påleggene. Krav om oppreisning eller erstatning kan bare reises for domstolene.

Aktuelle linker

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler