Mobbing i arbeidslivet

Arbeidsmiljøloven stiller krav til det psykososiale arbeidsmiljøet.

Det stilles også krav til systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid. Trakassering og annen form for mobbing er forbudt, og du har som arbeidstaker vern mot slik behandling, enten det er sjefen eller andre arbeidstakere som mobber deg.

Hva er trakassering?

Mobbing på grunn av funksjonshemming eller kronisk sykdom kan også være trakassering og forbudt etter diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. For at noe skal kunne kalles trakassering må det være snakk om krenkelser av en viss alvorlighetsgrad.

Trakassering kan være både aktive handlinger, som for eksempel fysisk plaging og digital mobbing, og det kan være unnlatelser, for eksempel at du ikke blir invitert på møter, sosiale sammenkomster. Det kan også være ytringer.

Forbudet mot trakassering i form av ytringer må likevel avveies mot ytringsfriheten.

Hvem kan hjelpe?

Hvis du utsettes for mobbing kan du søke hjelp hos din fagforening hvis du er organisert. Tillitsvalgt, verneombud, bedriftens HMS-utvalg eller arbeidstilsynet kan være instanser som kan hjelpe deg. Hvis dette ikke fører frem kan det være aktuelt å søke råd hos advokat hvis du mobbes.

Trakassering på grunn av funksjonsnedsettelse kan som nevnt være forbudt etter diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 6, så du kan også kontakte LDO.

Aktuelle lenker

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler