Forsterk din kompetanse

Hvordan kan du bli mer attraktiv for arbeidsgivere?

Gjennom å ta mer utdanning, blir du mer attraktiv for arbeidsgivere å ansette. Det gjelder uansett hvilket nivå du har utdanning på i utgangspunktet. Dersom du ikke har fullført videregående utdanning, men har muligheten til å gjøre det: gjør det.

Om du har behov for tilrettelegging eller hjelpemidler for å kunne fullføre videregående skole kan du søke skolen om dette.

Høyere utdanning

Dersom du har studiekompetanse eller realkompetanse vil de lønne seg å ta høyere utdanning om du har ressurser og mulighet. Før man starter et eventuelt utdanningsløp er det likefullt viktig å finne ut hva man har lyst til å gjøre.

Å velge utdannelse handler ikke bare om å finne ut hva du er flink til. Det handler i like stor grad å finne ut hva du liker og er interessert i, og ikke minst hva du kan tenke deg å arbeide med.

De fleste med funksjonsnedsettelser er bevisst på hindrene det kan medføre i et eventuelt arbeidsliv, men mer enn hva du ikke kan gjøre er det viktig å fokusere på det du kan gjøre.

Kurs

I tillegg til langvarige utdanninger finnes det en rekke kurs. Det er alt fra kveldskurs som går over lengre tid, til kurs som varer ei helg eller noen arbeidsdager. Kursene kan være i alt fra bruk av dataprogramvare til regnskapsføring eller språk.

Gjennom å ta kurs øker du din kompetanse, samtidig som du viser ovenfor arbeidsgivere at du er motivert til å legge ned ekstra innsats for å få jobb. Det finnes også en del kurs du kan ta via nettet.

Det finnes ulike oversikter over kurs, se for eksempel Kursagenten eller Folkeuniversitetet.

Vær aktiv

Mange arbeidsgivere legger vekt på andre erfaringer enn de som direkte dreier seg om utdanning. Dersom du har mulighet til det, bør du engasjere deg i frivillig arbeid eller organisasjonsarbeid. Det finnes er variert tilbud, og mange aktiviteter kan tilpasses til din funksjonsevne.

Erfaring og kontakter

Arbeid i frivillige organisasjoner gir deg erfaringer og kontakter som kan komme godt med i jobbjakten og i arbeidslivet.

  • Du lærer mer om hvordan samarbeide med andre mennesker
  • Du lærer det du gjør i det frivillige arbeidet, enten det er velferdsrelatert eller organisatorisk
  • Du får nyttige kontakter. Dersom en av organisasjonene senere skal lyse ut en stilling vil du stå sterkt dersom du har denne type erfaringer
Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler