Kartlegg ressursene dine

Vær bevisst på egne ressurser og synliggjør dine kvaliteter og hva du kan bidra med ovenfor arbeidsgivere.

Som arbeidssøker er du en verdifull ressurs, med eller uten nedsatt funksjonsevne. Her finner du fem argumenter for hvorfor nettopp arbeidstakere med funksjonshemning er verdifulle ressurser for arbeidsgivere:

Evner og kunnskaper

Arbeidsgivere trenger fagkunnskap, datakunnskap, analytiske evner, praktiske ferdigheter, kommunikasjonsevne og sosial kompetanse avhengig av det aktuelle ressursbehovet. Når du har kunnskaper og evner som passer arbeidsgivers behov er du en god jobbressurs.

Livserfaring

Som funksjonshemmet vil du ofte ha en livserfaring utenom det vanlige. For eksempel kan evne til å leve med utfordringer eller usikkerhet og trening i å planlegge dagen på grunn av funksjonshemmingen, markedsføres som et fortrinn ovenfor arbeidsgiver.

Motivasjon

Det er tradisjonelt vanskeligere å komme ut i arbeidslivet for personer med funksjonshemming. Dette kan kreve at du er ekstra motivert for å komme ut i jobb. En slik motivasjon er verdifull for arbeidsgivere som vil ansette motiverte og lojale arbeidstakere.

Tilrettelegging hjelper

Din funksjonshemming representerer ikke noe problem for arbeidsgiver når det tilrettelegges for den. Synliggjør derfor ovenfor arbeidsgiver hvordan eventuelle problemer i forhold til redusert funksjonsevne kan løses ved hjelp av hjelpemidler og tilrettelegging.

Mindre kostnader

Er du på yrkesrettet attføring eller mottar andre ytelser som går med til å dekke lønn, er det mindre kostnader for arbeidsgiver å ansette deg. Dette kan være et stort fortrinn ovenfor arbeidsgivere som kanskje er litt usikre.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler