Hvem har ansvaret?

Arbeidsgiver, du eller staten? Hvem har ansvaret for tilrettelegging på arbeidsplassen?

Arbeidsmiljølovens § 4-6 slår fast at arbeidsgiver har plikt til å foreta en rimelig individuell tilrettelegging, både av arbeidsplass og arbeidsoppgaver. Det samme gjør Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 12.

Arbeidsgivers plikt

Utgangspunktet er at arbeidsgiver har plikt til å gjøre det som er praktisk og økonomisk mulig for å sikre at du som arbeidssøker eller arbeidstaker med funksjonsnedsettelse får reelt like muligheter som ikke-funksjonshemmede arbeidstakere.

Hva slags tilrettelegging har du krav på?

Tilretteleggingstiltakene kan være fysiske endringer på arbeidsplassen, det kan for eksempel være fjerning av terskler, installering av heis, tilpasning av PC og annet kontorutstyr.

Det kan også dreie seg om tilrettelegging eller endringer av organisatoriske forhold, som tilrettelegging av arbeidstid eller endring av arbeidsoppgaver.

Tilretteleggingsplikten

Likestillings – og Diskrimineringsombudet informerer om tilretteleggingsplikten. Brudd på plikten til å tilrettelegge kan utgjøre diskriminering etter diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 12.

Tilretteleggingsordninger

Ulike offentlige organer, stiller opp med en rekke ordninger for å lette tilretteleggingen. Målet med ordningene er å gjøre det mulig for flere å jobbe.

Staten ønsker dessuten å ta en del av disse kostnadene, sånn at arbeidsgiver slipper dem. Ellers ville det blitt en rekke ekstrakostnader for arbeidsgiver knyttet til å ansette folk som trenger tilrettelegging.

Her finner du mer informasjon om tilrettelegging og hjelpemidler.

Ditt ansvar

Som arbeidstaker med nedsatt funksjonsevne skal du i utgangspunktet ikke ha ansvar for å skaffe til veie utstyr som trengs på arbeidsplassen for at du skal kunne gjøre jobben din. Det er derfor viktig at du forklarer for arbeidsgiver hvilke behov for tilrettelegging du har.

Det kan også trenges at du spiller en pådriverrolle ovenfor offentlige styresmakter for å få tak i de typene tilrettelegging som de tilbyr.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler