Funksjonsassistent

Mennesker med sterk fysisk funksjonsnedsettelse kan søke om funksjonsassistanse.

Det betyr at det er du selv som skal være faglig kvalifisert til å utføre arbeidsoppgavene, men at du kan få avlastning med praktiske oppgaver.

Praktisk hjelp

For eksempel kan du få hjelp til å løfte permer ut av hyller, til å håndtere kopieringsmaskin, hjelp til påkledning og lignende. Ordningen med funksjonsassistanse er ikke en lovfestet rettighet, den er avhengig av at Stortinget hvert år bevilger penger.

Les mer

Du sender søknad om funksjonsassistanse til hjelpemiddelsentralen i ditt fylke.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler