Tilskudd

MATTEUS-EFFEKTEN: De som arver mest, er selv blant dem som har de største inntektene og formuene.

NAV har flere virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv, blant annet ulike tilskudd til bedrifter som ansetter folk med nedsatt funksjonsevne.

Det finnes både midlertidig og varig lønnstilskudd.

Dersom en arbeidstakers helsetilstand medfører risiko for særlig stort sykefravær, kan arbeidsgiver få unntak for dekning av sykepenger i arbeidsgiverperioden.

IA-virksomheter kan helt eller delvis få refundert utgiftene til bruk av bedriftshelsetjeneste (BHT) fra NAV.

Når nødvendig tilrettelegging for en arbeidstaker fører til merutgifter, kan IA-virksomheter søke om tilretteleggingstilskudd.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler