Ingen arbeidsgiverperiode for sykepenger

Dersom en arbeidstakers helsetilstand medfører risiko for særlig stort sykefravær, kan arbeidsgiver få unntak for dekning av sykepenger i arbeidsgiverperioden.

Ordningen gjelder arbeidstakere med langvarige eller kroniske sykdommer, eller sykdom som medfører risiko for gjentatte sykefravær. Ingen spesielle diagnoser gir rett til unntaksordningen, men dokumentasjon som viser at det er risiko for spesielt stort samlet sykefravær.

Tilstrekkelige opplysninger

Hvis NAV ikke allerede har tilstrekkelige opplysninger om arbeidstakerens helsetilstand, kan det være aktuelt med ny legeundersøkelse. Utgiftene til undersøkelse vil i så fall bli dekket av NAV.

Hensikten med ordningen er å redusere arbeidsgivers utgifter slik at personer med slike helseproblemer ikke skal møte unødig store problemer på arbeidsmarkedet.

Søknad/igangsetting

Arbeidstakeren selv eller arbeidsgiveren kan søke om at trygden dekker utgiftene til sykepenger i arbeidsgiverperioden. Det er utarbeidet egen søknadsblankett. Blir søknaden innvilget, får avgjørelsen virkning fra den dagen søknaden ble mottatt. Arbeidsgiveren skal fortsatt utbetale sykepengene i arbeidsgiverperioden, men vil få refusjon fra NAV.

Les mer om unntak fra arbeidsgiverperioden hos NAV.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler