Lønnstilskudd

Det finnes både midlertidig og varig lønnstilskudd.

Ordningene skal motivere arbeidsgivere til å tilsette personer på vanlige lønns- og arbeidsbetingelser. Lønnstilskudd ytes til ordinære private bedrifter og offentlige virksomheter i en begrenset del av tiden du er ansatt.

Hvem kan få midlertidig lønnstilskudd?

For å være aktuell for lønnstilskudd må du:

  • være registrert hos NAV
  • ha avklart med NAV at du har behov for slikt tiltak
  • ha en arbeidsgiver som vil ansette deg

Arbeidsgiver søker

Det er arbeidsgiver som formelt må søke om lønnstilskuddet. Når du deltar på tiltaket Tidsbegrenset lønnstilskudd er du ansatt på ordinære lønns- og arbeidsvilkår. Du skal utføre ordinære oppgaver i bedriften, enten på hel- eller deltid.

Når du mottar lønnstilskudd, er det med sikte på at du skal komme i et varig arbeidsforhold hos den samme arbeidsgiveren.

Hvem kan få varig lønnstilskudd?

Tidsubestemt lønnstilskudd kan være aktuelt dersom:

  • du har varig og vesentlig nedsatt arbeidsevne på grunn av helsemessige og/eller sosiale årsaker
  • du har gradert eller full uførepensjon
  • uførepensjon kan bli et alternativ
  • NAV har foretatt en vurdering av din arbeidsevne
  • andre tiltak og virkemidler har vært vurdert

Tiltaket kan brukes av personer både i og utenfor arbeidsforhold.

Les mer hos Nav om midlertidig lønnstilskudd og varig lønnstilskudd.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler