2 jurister i Regelverksenheten (02/20)

Utlendingsdirektoratet (UDI) gjennomfører regjeringens innvandrings- og flyktningpolitikk og gir faglige innspill til utvikling av politikken. Vi skal legge til rette for lovlig innvandring og hindre misbruk av regelverket. Vi tilbyr også innkvartering til asylsøkere, og bidrar til retur av personer uten lovlig opphold. Menneskeverd, profesjonalitet og helhet er grunnleggende verdier i direktoratet. UDI ligger under Justis- og beredskapsdepartementet. Se også www.udi.no

Vil du jobbe med regelverksutvikling og kvalitetssikring av det juridiske arbeidet i Utlendingsdirektoratet (UDI) sammen med dyktige og engasjerte kollegaer i et tverrfaglig miljø? Da kan en stilling hos oss være noe for deg.

Regelverksenheten ligger i Analyse- og utviklingsavdelingen (AUA) i UDI. AUA har ansvar for en rekke avdelingsovergripende oppgaver i UDI. I tillegg til arbeid med regelverksutvikling har avdelingen ansvar for budsjett, økonomi, innkjøp og virksomhetsstyring, internasjonalt samarbeid, statistikk og analyse, samt utviklings- og forbedringsarbeid. For tiden består avdelingen av rundt 70 medarbeidere fordelt på seks enheter. Avdelingen arbeider tett opp mot øvrige avdelinger i direktoratet, og har i tillegg mye kontakt med eksterne samarbeidspartnere.

Regelverksenheten har ansvar for å samordne UDIs strategiske arbeid med regelverket. Dette innebære blant annet å bidra til at UDI spiller en aktiv rolle som leverandør av innspill til utviklingen av lover, forskrifter og instrukser, vurdere konsekvensene av foreslåtte praksis- eller regelverksendringer, samordne UDIs vurderinger og gi høringsinnspill, samt evaluere konsekvensene av regelverksendringer. I tillegg skal vi bidra til å kvalitetssikre det jurdidiske arbeidet i UDI, slik at regelverket blir praktisert likt og i samsvar med de overordnede føringene. Regelverksenheten har også et særlig ansvar for å formidle korrekt og brukervennlig informasjon om regelverk og praksis på utlendings-, statsborger, og mottaksfeltet gjennom to regelverksportaler. Vi koordinerer videre flere fagnettverk internt i UDI om blant annet barnefaglig kompetanse og vold i nære relasjoner.

Vi tilbyr

 • En spennende stilling i en organisasjon med samfunnsaktuelle og utfordrende arbeidsoppgaver
 • En virksomhet som er preget av høy faglig kompetanse, stort engasjement og dyktige medarbeidere
 • Fleksibel arbeidstid og sommertid
 • Stillingen lønnes som rådgiver/seniorrådgiver i lønnsspennet 500 000 – 670 000. For særskilt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. To prosent innskudd til Statens Pensjonskasse sikrer deg gode vilkår for pensjon, lån og forsikring
 • UDI er en IA-virksomhet

UDI skal flytte til nye lokaler på Helsfyr (https://valleforalle.no/valleview/) våren 2021. 

Utlendingsdirektoratet er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, "hull i CV", nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

I samsvar med offentlighetsloven kan en søker bli offentliggjort selv om han/hun har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vedkommende vil i så fall bli varslet.

Kvalifikasjoner

 • Juridisk embetseksamen/Master i rettsvitenskap
 • Erfaring med regelverksarbeid
 • Erfaring med å koordinere prosesser og prosjekter
 • Meget god fremstillingsevne, både muntlig og skriftlig
 • Kompetanse i utledningsrett og god kjennskap til utlendingsforvaltningen vil bli vektlagt
 • Erfaring med regelverksarbeid for digitalisering og automatisering av saksbehandling vil bli vektlagt
 • For den ene av stillingene vil kompetanse om vold i nære relasjoner bli tillagt vekt.

Personlige egenskaper

 • Du er engasjert og god til å skape resultater sammen med andre
 • Du samarbeider godt med kollegaer, også på tvers av fagfelt
 • Du er effektiv, strukturert, fleksibel og kvalitetsbevisst
 • Du tenker helhetlig og tar initiativ utenfor tildelte oppgaver
 • Du er interessert i forbedringer og en effektiv forvaltning
 • Du har god rolleforståelse og generell samfunnsinnsikt

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 29.01.2020

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
UDI
Hausmannsgate 21
0032 Oslo

Kontaktperson:
Ina Knarvik Hørnes
Tlf: 93208008

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler