2 rådgivere/senior rådgivere - Virksomhetsarkitekt og Systemarkitekt

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er et direktorat underlagt Kunnskapsdepartementet (KD). IMDi er et gjennomføringsorgan for integreringspolitikken, og skal som forvaltningsorgan og kompetansesenter styrke kommunenes, sektormyndighetenes og andre samarbeidspartneres kunnskap og kompetanse om integrering og mangfold, slik at kommuners og sektorers samfunnsoppdrag kan utføres best mulig. Direktoratets hovedarbeidsområder er bosetting av nyankomne med flyktningbakgrunn og oppfølging av introduksjonsloven, bidra til økt sysselsetting blant personer med innvandrerbakgrunn, dialog med minoritetsbefolkningen, tilrettelegging av offentlige tjenester, forebygging av tvangsekteskap, kunnskapsutvikling og -formidling. IMDi er nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor. 

Direktoratet ble opprettet 1. januar 2006 og har ca. 2 2416 ansatte fordelt på i kontorer i Narvik, Bergen og Oslo. Ca. 30 prosent av IMDis ansatte har innvandrerbakgrunn. Direktoratet har i 2021 ca. 326 mill. kr. i driftsbudsjett og forvalter i underkant av 9 mrd. kr. i tilskuddsmidler

IMDi ønsker å gjenspeile mangfoldet i samfunnet, og det er et personalpolitisk mål å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. IMDi oppfordrer kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss uten hensyn til etnisitet, religion, kjønn, alder, seksuell orientering og funksjonsevne.

IMDi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. IMDi er en IA-virksomhet, som innebærer at både arbeidsgiver og de ansatte forplikter seg til systematisk samarbeid for å oppnå mer inkluderende arbeidsplasser.

I samsvar med Offentleglova kan en søker offentliggjøres på søkerliste selv om han/hun har bedt om at søknaden behandles konfidensielt. Vedkommende vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.

Vil du jobbe for å tilrettelegge for å realisere IMDis samfunnsoppdrag "Like muligheter, rettigheter og plikter i et mangfoldig samfunn" gjennom brukerorientert og bærekraftig digitalisering?

IMDi har ansvar for gjennomføring av integreringspolitikken som har stort fokus, og krever stadig mer av våre digitale løsninger. Vi har flere digitale fagsystemer benyttes av brukere i kommunal og statlig sektor. IMDi har også fått ansvar for Livshendelsen Ny i Norge (Regjeringens digitaliseringsstrategi) som vil kreve mye av IMDis arbeid med sammenhengende tjenester. Det samarbeides tett med statlige aktører i ulike sektorer, og med kommunal sektor.

Avdeling Digitalisering i divisjon Virksomhetsstyring har ansvar for utviklingsporteføljen på alle IMDis fagområder, og porteføljestyring, prosjektstyring og arkitekturstyring er under kontinuerlig utvikling.

Vi ønsker å ha med på vårt lag to rådgivere- /seniorrådgivere innenfor digitalisering og arkitektur (en stilling som virksomhetsarkitekt og en stilling som systemarkitekt). Vi ser etter deg som har erfaring fra utviklingsmiljø, som drives av å utvikle og bistå i digitalisering av forvaltningen. Du vil få gode utviklingsmuligheter innenfor arkitektur, og en sentral rolle i IMDis digitaliseringsarbeid med store påvirkningsmuligheter for den rette personen.

Du vil inngå i ett tverrfaglig utviklingsmiljø innen digitalisering med interne og eksterne fagpersoner (løsningsarkitekter, funksjonelle arkitekter og teknologi/infrastruktur og informasjonssikkerhet). Du vil også samarbeide tett med de andre fagavdelingene i IMDi som har ansvar for de integreringsfaglige områdene.

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til statens regulativ som rådgiver, stillingskode 1434 (lønn fra kr. 430 500 til kr. 630 500) eller som seniorrådgiver, stillingskode 1364 (lønn fra kr. 535 200 til kr. 817 000 brutto pr år). Lønn fastsettes etter en helhetsvurdering av kvalifikasjoner.
 • Fleksibel arbeidstid og mulighet til å trene i arbeidstiden
 • IMDi er en inkluderende arbeidslivsvirksomhet (IA)
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Godt faglig og flerkulturelt arbeidsmiljø 
 • En mangfoldig arbeidsplass, både i bakgrunn, erfaringer og livsfaser
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Sentralt beliggende arbeidssted i Oslo med treningsrom, garderobe og innendørs sykkelparkering i bygget

Kvalifikasjoner

Må-krav:

Utdanning på Masternivå innen for IKT/informatikk- mastergrad eller hovedfag
(Minimum utdanning på Bachelor-nivå innen IKT/informatikk med relevant og lang erfaring utover 3 år innen systemutvikling og arkitektur kan også vurderes)

 • Du har minst 3 års erfaring innen systemutvikling og arkitektur fra utviklingsmiljø med en digital systemportefølje med høy grad av samhandling og kompleksitet
 • Du har erfaring fra minst en av disse rollene: virksomhetsarkitekt, system-/løsningsarkitekt, utvikler eller bindeledd mellom teknologi og fag
 • Du har erfaring med å vurdere og bidra til god arkitektur og kvalitet i digitale løsninger
 • Du har erfaring med å etablere, lede eller fasilitere prosesser innen digitaliseringsfaget

Fordelskrav:

 • En eller flere sertifiseringer innen utviklingsarbeid (TOGAF, ArchiMate, UML, BPM, Prince2, Scrum, SABSA eller tilsvarende)
 • Kompetanse innen et eller flere av arkitekturdomenene: applikasjon, teknologi, informasjon, forretning eller sikkerhet
 • Erfaring fra dokumentering av arkitektur
 • Erfaring fra offentlig forvaltning
 • Inngående forståelse for ITs betydning i utvikling av virksomheten er en fordel
 • Kjennskap til digitaliseringspolitikken, de nasjonale komponentene og samhandlingsarenaene i offentlig sektor er en fordel

Annet:

 • Du kommuniserer godt muntlig og skriftlig på norsk

Personlige egenskaper

 • Du evner å balansere teori og praksis på arkitekturfeltet
 • Du har gode analytiske evner, interesse og evne til å sette deg inn i komplekse problemstillinger
 • Du evner å samarbeide godt tverrfaglig, kommunisere på fagsidens premisser og legge til rette for gode involveringsprosesser på tvers av organisasjonen
 • Du liker å finne løsninger og å holde deg oppdatert på teknologier og verktøy
 • Du søker ny kunnskap og liker å dele av din kompetanse

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 19.04.2021

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Avdeling digitalisering, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
Tollbugata 20
0152 Oslo

Kontaktperson:
Kari Nysted
kny@imdi.no
Tlf: 45801616

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler