5 logistikkmedarbeidere - Avdeling Kulturarvdigitalisering/seksjon Magasin og materialhåndtering

Nasjonalbiblioteket er en av landets største og viktigste kulturinstitusjoner, og en av de fremste kildene til kunnskap om Norge og norske forhold. Med forankring i pliktavleveringsloven samler og bevarer vi det som er publisert i Norge innenfor alle medietyper, som bøker, tidsskrifter, aviser, musikk, film, foto, i kringkasting og på nett. I kraft av samlingen og ved å gjøre den tilgjengelig via digitale tjenester, danner Nasjonalbiblioteket grunnlag for dokumentasjon, forskning og læring, og bidrar til å skape identitet og tilhørighet.

Nasjonalbiblioteket skal bidra til å videreutvikle norske bibliotek som aktive og aktuelle samfunnsinstitusjoner, og har som mål å være et av Europas mest spennende og moderne nasjonalbibliotek.

Vi har 580 ansatte i Oslo og Mo i Rana, og et budsjett på 680 millioner kroner.

Nasjonalbiblioteket ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn, seksuell legning eller hull i CV. Arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til registreringsformål. Navn på alle søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli ført opp på den offisielle søkerlista, jf. Offentleglova § 25. Kopi av attester og vitnemål må vedlegges søknaden, og originaler fremlegges ved intervju.

Nasjonalbiblioteket skal sørge for at alle norske utgivelser allment tilgjengelig blir samlet inn og bevart for ettertiden. I 2022 tas det i bruk nye store magasin inne i fjellet i Mo i Rana hvor samlinger skal bevares til kommende generasjoner. Denne høsten starter en stor logistikk- og innflyttingsoperasjon som vil vare i år framover.

Logistikkmedarbeider i seksjon Magasin og materialhåndtering er 100 % fast stilling, lokalisert til Rana, og med tiltredelse høsten 2022. 

Stillingen er for deg som trives med varierte oppgaver og praktisk bibliotekarbeid, og omfatter for en stor del innlasting av samlinger i nytt magasin, håndtering av samlinger på mellomlager, og også mottak og klargjøring av materiale som skal til digitalisering. Stillingen vil medføre mye løfting, flytting og gåing i løpet av arbeidsdagen.
En stor del av arbeidet vil forgå i inne i fjellmagasinet, som krever helseattest etter gjeldende regelverk.

Vi tilbyr

* En selvstendig jobb med varierte og mange arbeidsoppgaver
* Fast stilling som 1065 konsulent. Aktuell lønnsplassering for konsulent er ltr. 46-56 som for tiden utgjør kr. 441 900 - 517 600.- pr år
* Medlemskap i Statens Pensjonskasse

Kvalifikasjoner

* Minimum videregående skole
* Må beherske norsk muntlig og skriftlig på en god måte
* God kjennskap til databehandlingsverktøy, som regneark og tekstbehandling er en fordel
* Relevant erfaring vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper

* Vi søker medarbeidere som er strukturerte, initiativrike, nøyaktige og effektive, og som behersker å jobbe selvstendig og i team sammen med andre
* Vi søker medarbeidere som har evne og kapasitet til praktisk og fysisk arbeid
* Du bør også være omstillingsdyktig, omgjengelig og resultatorientert.
* Evne til å jobbe i team og samarbeid med andre vil bli tillagt stor vekt.
* Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt.

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 26.06.2022

Arbeidssted: Mo i Rana

Arbeidsgiver:
Nasjonalbiblioteket
Finsetveien 2
8624 Mo i Rana

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler