6 faste og 1 midlertidig stilling


FutureBuilt er et innovasjonsprogram for bærekraftige og klimavennlige bygg og byområder. Målet er å drive fram forbildeprosjekter som viser vei mot lavutslippssamfunnet, stimulerer til bærekraftig byliv og inspirerer til endret praksis.

Partnere i FutureBuilt er Oslo, Bærum, Asker, Drammen, Lillestrøm og Nordre Follo kommuner. Øvrige samarbeidspartnere er Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Husbanken, Direktoratet for byggkvalitet, Enova, Grønn Byggallianse, Norske arkitekters landsforbund og DogA. Se futurebuilt.no for mer informasjon.

Sekretariatet skal formelt plasseres som en enhet i ressurssenteret i Plan- og bygningsetaten.

Det daglige, løpende arbeidet i programmet utføres av et felles sekretariat som skal bestå av 6 faste stillinger: en leder og 5 faste prosjektmedarbeidere; en faglig leder, en kommunikasjonsrådgiver, en delprosjektleder og to seniorarkitekter, i tillegg utlyses en midlertidig seniorarkitektstilling.

Personene som i dag innehar de utlyste stillingene forutsettes å søke på dem.

Vi tilbyr

 • Du vil oppleve å bidra i et meningsfylt samfunnsoppdrag i et engasjert arbeidsmiljø med faglig sterke kollegaer og god kultur for samarbeid.
 • Norges største fagmiljø innenfor plan- og byggesaksbehandling med spennende, faglig interessante og utviklende arbeidsoppgaver.
 • Lyse lokaler med åpent kontorlandskap nær Oslo S, og mulighet for hjemmekontor.
 • Fleksitidsordning og treningsmuligheter i arbeidstiden.
 • Gode forsikrings-, låne- og pensjonsordninger.
 • Konkurransedyktig lønn.

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på masternivå som arkitekt og/eller byplanlegger.
 • Spesialkompetanse på miljø og klima.
 • Minst 10 års erfaring fra byggebransjen.
 • Bred miljøkompetanse fra tverrfaglige prosesser.
 • Erfaring som prosjektleder, fra prosjektering og byggeprosesser.
 • Erfaring fra stedsutviklingsprosjekter og/eller byplanlegging, helst også erfaring fra stat og kommune.
 • Erfaring fra FoU arbeid og oppfølging av FoU prosesser.
 • God forståelse for byggesaksbehandling, kommunale planprosesser og kjenne til utbyggers perspektiv knyttet til slike saker. 
 • Det kreves god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Like å holde faglige foredrag og forelesninger på både norsk og engelsk
 • Erfaring fra undervisning er en fordel

Personlige egenskaper

 • Selvstendig og systematisk
 • God til å jobbe utadrettet, tverrfaglig og i team
 • Evne til å lede møter og prosesser og være trygg i en slik rolle
 • Gode formidlingsevner

Søknadsfrist: Snarest

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten, ressurssenteret, Futurebuilt
Vahls gate 1
0102 Oslo

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler