Adferdsøkonom avdeling Innsikt, Oslo

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av felleskapet. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Innsats har ansvar for skatte- og avgiftsområder som krever ekstra oppfølging for å sikre god etterlevelse. Det omfatter områder med både stor kompleksitet og høyere risiko for feil og skatteunndragelse. Divisjonen består av rundt 1500 årsverk. Divisjonen har ansvar for å følge opp etatens arbeid med å bekjempe og forebygge arbeidslivskriminalitet. Innsats skal også sikre skattegrunnlaget ved internasjonale transaksjoner.

Til avdeling Innsikt søker vi en engasjert og kreativ økonom med fordypning i adferdsøkonomi til en av gruppene i Oslo. Gruppa er tverrfaglig sammensatt og består av 14 medarbeidere som skal jobbe med nye risikoer og trender. Oppdraget vårt er å utrede om det er behov for ytterligere kunnskap om risikoen, samt vurdere og teste ulike metoder og virkemidler for å håndtere risikoen. Som adferdsøkonom hos oss vil du få mulighet til å være med på å teste ulike virkemidler som kan påvirke skattepliktige sin etterlevelse av skatteregler. Den tverrfaglige kompetansen gjør gruppa til en felles ressurs for divisjon Innsats og skal bidra til at divisjonen utvikler seg i tråd med etatens endringsagenda.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
utfordrende oppgaver og store fagmiljø
kompetanseutvikling
fleksitid og betalt overtid
trening i arbeidstiden
en raus personalpolitikk
medlemskap i Statens pensjonskasse som har en av Norges beste pensjonsordninger
Stillingen lønnes som rådgiver (kode 1434) fra kr 480 000 - kr 570 000 eller som seniorrådgiver (kode 1364) fra kr 524 200 – kr 690 000 avhengig av kvalifikasjoner. De første seks måneder regnes som prøvetid.

Generelt:
Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vi vil at skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kvalifikasjoner

økonomiutdanning på mastergradsnivå med fordypning i adferdsøkonomi, nyutdannede oppfordres også til å søke
særlig relevant erfaring kan kompensere for kravet til utdanning
kompetanse på statistiske metoder
gode digitale ferdigheter
fordel med kjennskap til skatt og avgift

Personlige egenskaper

gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
evne til å tenke nytt og å være kreativ
ønsker nye utfordringer og å bidra til etatens utvikling
analytisk og evne til å tenke overordnet

Søknadsfrist: 23.04.2019

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Innsats
Fredrik Selmers vei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Vidar Leithe
Tlf: 047 901 50 119

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler