Adfersøkonom til å forebygge og bekjempe arbeidslivkriminalitetI Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Divisjon innsats har ansvar for skatte- og avgiftsområder som krever ekstra oppfølging for å sikre god etterlevelse. Det omfatter områder med både stor kompleksitet og høyere risiko for feil og skatteunndragelse. Divisjonen har ansvar for å følge opp etatens arbeid med å bekjempe og forebygge arbeidslivskriminalitet. Innsats skal også sikre skattegrunnlaget ved internasjonale transaksjoner. Divisjonen består av rundt 1500 årsverk.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Bekjempelse av arbeidslivskriminalitet gjennom effektiv virkemiddelbruk er et prioritert
strategisk område for Skatteetaten. Avdeling Skattekriminalitet søker en
nytenkende økonom med fordypning innen adferdsøkonomi som kan bidra for å
forbedre Skatteetatens innsats for å forebygge og bekjempe
arbeidslivskriminalitet.

Avdeling Skattekriminalitet skal avdekke grov skatte- og avgiftskriminalitet samt
arbeidslivskriminalitet. Avdelingen har rundt 600 ansatte og består av 4
seksjoner. Seksjon 1 i avdeling Skattekriminalitet har sammen med seksjon 2 et
landsdekkende ansvar for å forebygge og bekjempe
arbeidslivskriminalitet. Gruppe 1 på Hamar har nasjonal ansvar for mobilisering
som virkemiddel.

Du vil bli en del av et landsdekkende mobiliseringskorps med hovedbase på Hamar som har
ansvar for forebygging av arbeidslivskriminalitet. Mobiliseringskorpset består
av dyktige kolleger over hele landet med bakgrunn fra blant annet
samfunnsvitenskap, kommunikasjon og jus. Arbeidet er teamorganisert og vi
samarbeider på tvers av divisjoner, seksjoner og grupper i Skatteetaten for å
oppnå målene våre. Vi har også bredt samarbeid med eksterne samarbeidspartnere.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske  

 

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store arbeidsmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse , som er en av Norges beste pensjonsordninger 

 Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364), kr 600.000 - 800.000 avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Kvalifikasjoner

 • mastergrad i økonomi med fordypning innen adferdsøkonomi eller lignende annen relevant fordypning.  Lengre relevant erfaring kan kompensere for kravet til utdannelse.
 • god kunnskap om adferdsøkonomi og erfaring med felteksperimenter, gjerne innen offentlig sektor
 • god kunnskap om statistiske metoder og erfaring med statistikkverktøy
 • kunnskap om analysearbeid i større organisasjoner og ledelse av analyseprosjekter vil bli vektlagt
 • meget god skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Du har gode analytiske ferdigheter
 • Du arbeider effektivt, strukturert og selvstendig
 • Har stor gjennomføringsevne, samtidig som du er fleksibel
 • Du har gode evner til samarbeid og samspill
 • Du er engasjert, nysgjerrig på ny kunnskap og tar initiativ

Stillingen vil innebære en del reisevirksomhet.

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 04.10.2020

Arbeidssted: Hamar

Arbeidsgiver:
Innsats, Skatteetaten
Torvgata 44
2317 Hamar

Kontaktperson:
Vivek Vaishnavi
Tlf: 979 88 664

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler